ส่งต่อให้เพื่อน...Email this to someoneShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

จำนวนคนที่รับอบรม คิดเป็นกลุ่ม และ ราคา (เรียน 1 วัน)

 • กลุ่มละไม่เกิน 5 คน   ราคา  9,800 บาท
 • กลุ่มละไม่เกิน 10 คน ราคา 15,800 บาท
 • กลุ่มละไม่เกิน 15 คน ราคา 20,800 บาท
 • กลุ่มละไม่เกิน 20 คน ราคา 23,800 บาท
 • กลุ่มละไม่เกิน 30 คน ราคา 28,800 บาท

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวนี้ เฉพาะการอบรม 1 วันเท่านั้น ยังไม่รวมค่าเดินทาง และยังไม่รวม VAT 7% และไม่รับอบรม 1 คน (อบรมที่บริษัทลูกค้า)


จำนวนคนที่รับอบรม คิดเป็นกลุ่ม และ ราคา (เรียน 2 วัน / Course 2 days)

 • กลุ่มละไม่เกิน  5 คน  ราคา 16,690 บาท
 • กลุ่มละไม่เกิน 10 คน ราคา 26,880 บาท
 • กลุ่มละไม่เกิน 15 คน ราคา 35,380 บาท
 • กลุ่มละไม่เกิน 20 คน ราคา 40,480 บาท
 • กลุ่มละไม่เกิน 30 คน ราคา 48,980 บาท

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวนี้ ยังไม่รวมค่าเดินทาง และยังไม่รวม VAT 7% และไม่รับอบรม 1 คน (อบรมที่บริษัทลูกค้า)


ระยะเวลาในการอบรม

หลักสูตร Excel และ หลักสูตร PowerPoint

 • เรียนหลักสูตรละ 1 วัน 6 ชม. ตั้งแต่ 9:00 น. – 16:00 น.

หลักสูตร Access

 • เรียนหลักสูตรละ 2 วัน วันละ 6 ชม. ตั้งแต่ 9:00 น. – 16:00 น.