ส่งต่อให้เพื่อน...Email this to someoneShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

จำนวนคนที่รับอบรม คิดเป็นกลุ่ม และ ราคา

กลุ่มละไม่เกิน 5 คน   ราคา  9,800 บาท

กลุ่มละไม่เกิน 10 คน ราคา 15,800 บาท

กลุ่มละไม่เกิน 15 คน ราคา 20,800 บาท

กลุ่มละไม่เกิน 20 คน ราคา 23,800 บาท

กลุ่มละไม่เกิน 30 คน ราคา 28,800 บาท

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวนี้ เฉพาะการอบรม 1 วันเท่านั้น ยังไม่รวมค่าเดินทาง และยังไม่รวม VAT 7% และไม่รับอบรม 1 คน (อบรมที่บริษัทลูกค้า)