ส่งต่อให้เพื่อน...Email this to someoneShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0
สอนหรือเรียน excel powerpoint access basic intermediate advance

สอน excel เรียน excel – powerpoint – access (เบื้องต้น basic – ระดับกลาง intermediate – ขั้นสูง advance)


วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้

  • เพื่อเรียนรู้ข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูล หรือ Database ว่าเป็นอย่างไร
  • เพื่อเรียนรู้การจัดเรียงข้อมูลใหม่ตามที่ต้องการในหลายๆ รูปแบบ รวมถึงในรูปแบบที่เราต้องการเอง ซึ่งปกติคำสั่งโดยทั่วไปจะไม่สามารถทำได้
  • เพื่อเรียนรู้การกรองข้อมูลจากฐานข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการจะดูข้อมูลในรูปแบบต่างๆ
  • เพื่อเรียนรู้การใช้การกรองข้อมูลขั้นสูง หรือขั้น Advance เพื่อปลดล๊อคข้อจำกัดการใช้การกรองข้อมูลแบบธรรมดาที่ไม่สามารถทำได้
  • เพื่อเรียนรู้การใช้งาน Table เพื่อให้สะดวกในการ Format และอื่นๆ
  • เพื่อเรียนรู้การหาผลรวมในแต่ละกลุ่มข้อมูลได้อย่างรวดเร็วจากฐานข้อมูลที่มี
  • เพื่อเรียนรู้การหายอดรวมในรูปแบบต่างๆ จากฐานข้อมูลโดยมีการกำหนดเงื่อนไขที่ต้องการ เพื่อให้ได้ยอดรวมตามที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

รายละเอียดของหลักสูตรนี้

  • การจัดเรียงข้อมูล ตั้งแต่ฟิลด์เดียว จนถึงในหลายๆ ฟิลด์ตามที่ต้องการ
  • การจัดเรียงข้อมูล ตามรายชื่อที่เราต้องการเอง ซึ่งโดยปกติจะไม่สามารถทำการจัดเรียงข้อมูลได้
  • การสร้างรายการของข้อมูลที่ต้องการจัดเรียง โดยเรียงตามที่เราต้องการ
  • การสร้างรายการของข้อมูลที่ต้องการจัดเรียง โดยการนำข้อมูลเข้าจากภายนอก
  • การจัดเรียงข้อมูลตามสีพื้นที่ได้สร้างไว้
  • การจัดเรียงข้อมูลตามสีตัวอักษรที่ได้สร้างไว้
  • การเพิ่มบรรทัดว่าง คั่นระหว่างข้อมูลทุกบรรทัด โดยไม่ต้องเสียเวลาเพิ่มบรรทัดเปล่า
  • การสร้างผลรวมของแต่ละกลุ่มข้อมูล โดยวิธีการที่รวดเร็ว
  • การสร้างผลรวมในแต่ละกลุ่มข้อมูล ในหลายระดับของแต่ละกลุ่มข้อมูลด้วยวิธีที่รวดเร็ว
  • การก๊อปปี้ข้อมูลเฉพาะยอดรวมของแต่ละกลุ่มข้อมูล โดยไม่แสดงรายละเอียดของข้อมูลที่ได้ซ่อนไว้ใน Excel
  • การซ่อนปุ่มของการขยายการแสดงข้อมูล เพื่อไม่ให้คนอื่นใช้งานใน Excel
  • การกรองข้อมูลที่เป็นลักษณะตัวเลข
  • การกรองข้อมูลที่เป็นลักษณะตัวหนังสือ
  • การกรองข้อมูลที่เป็นลักษณะวันที่
  • การใช้วิธีการกรองข้อมูลในขั้นสูง หรือ Advance Filter ซึ่งจะช่วยทำให้การกรองข้อมูลทำได้มากขึ้นกว่าการใช้ Filter แบบธรรมดาซึ่งจะปลดล๊อคข้อจำกัดที่การใช้ Filter แบบธรรมดาไม่สามารถทำได้
  • การแสดงยอดรวมในรูปแบบต่างๆ จากการกรองข้อมูลโดยยอดรวมจะเปลี่ยนแปลงทุกครั้งเมื่อทำการกรองข้อมูล ซึ่งไม่ต้องหายอดรวมทุกครั้งที่มีการกรองข้อมูล
  • การดึงข้อมูล หรือ การ Extract Data ออกมาจากผลของการกรองข้อมูลที่ได้สร้างไว้ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้งานอย่างอื่นต่อ
  • การใช้ Table ใน Excel กับ Database ซึ่งจะช่วยในเรื่องของการ Format ข้อมูลให้รวดเร็ว
  • การกรองข้อมูลด้วย Table
  • การหาผลรวมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น
  • การแสดงผลรวมในรูปแบบต่างๆ
  • การปรับขนาดพื้นที่ของ Table
  • การเปลี่ยนรูปแบบ Table ให้เป็นแบบธรรมดา
    การแสดงผลรวมในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการใช้สูตรต่างๆ ของ Database ที่เกี่ยวข้องการใช้ Database โดยจะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องใช้วิธีการกรองข้อมูลให้เสียเวลา

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

  • เนื้อหาของหลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่มีฐานข้อมูล หรือ Database ที่จะช่วยให้สามารถได้ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ตามที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(ถ้าพนักงานของบริษัทท่านไม่แน่ใจว่าควรจะเรียนในหลักสูตรใด ทางบริษัทเรามีการทดสอบวัดความรู้ของพนักงานก่อน เพื่อที่จะได้วัดความรู้ของพนักงานว่าควรที่จะเรียนในหลักสูตรนั้นหรือไม่)


ตัวอย่าง

ตัวอย่าง 1 : การจัดเรียงชื่อของ Department โดยให้เรียงชื่อ R and D มาอันดับแรก โดยแค่คลิกที่ปุ่ม Sort ในการจัดเรียงข้อมูลตามที่เราต้องการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งปกตินั้นชื่อ R and D จะมาเป็นชื่อแรกได้นั้น จะต้องเสียเวลาทำการย้ายข้อมูล R and D ที่อยู่ด้านล่าง จะต้องย้ายมาไว้ที่ด้านบนของข้อมูลใหม่อีกครั้ง

หรือ อาจจะต้องการให้เรียงตามที่เราต้องการยังไงก็ได้ เช่น ให้เรียง Department ตามดังนี้
R and D, Marketing, Admin., Accounting, Art, Engineering โดยแค่คลิกที่ปุ่ม Sort เพียงครั้งเดียวในการจัดเรียงเท่านั้น ซึ่งโดยปกติ ถ้าใช้ปุ่ม Sort ข้อมูลจะเรียงตามตัวอักษรจาก A ไป Z เสมอ จะไม่สามารถให้จัดเรียงตามที่เราต้องการได้ แต่หลักสูตรนี้สามารถทำได้ ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดเวลาในการทำงานเป็นอย่างมาก

 

ตัวอย่าง 2 : การดึงข้อมูลบาง Field ออมาจากฐานข้อมูล โดยมีเงื่อนไขตามที่เราต้องการ เช่น
ต้องการดึงข้อมูล เฉพาะคนที่มีเงินเดือน
มากกว่า 50,000 ให้ออกมาทางด้านขวาของฐานข้อมูลเพื่อนำไปใช้งานต่ออีก


ความประทับใจของผู้เข้าอบรม (ตัวอย่างเพียงบางส่วนเท่านั้น)

Got much knowledge to be ready for actual working.

(Sinochem Farm Care (Thailand) Co., Ltd. – Finance Manager – Chockchai)

หลังจากได้เรียนหลักสูตรนี้แล้ว ช่วยให้จัดการกับ database ได้ง่ายและดีมากยิ่งขึ้น ช่วยให้ประหยัดเวลาในการทำงาน อาจารย์ใจเย็น สอนเข้าใจง่าย สอนไม่รีบมาก ขอบคุณค่ะ
(Amron (Thailand) Co., Ltd. – Senior Manager – Pisanu Malaiwong)

เมื่อก่อนใช้เวลาในการจัดเรียงข้อมูลมาก มาเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ช่วยทำให้ได้วิธีการที่รวดเร็วมากในการจัดเรียงข้อมูลตามที่ต้องการ ชอบมากครับ อาจารย์สอนดีมาก สอนเข้าใจง่ายดี ชอบครับ
(บ. วรรณศร มาเก็ตติ้ง จก. ผู้จัดการฝ่ายขายอนันต์ มั่นสูง)