ส่งต่อให้เพื่อน...Email this to someoneShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


Excel Course (คลิกที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดูรายละเอียด)

PowerPoint Course (คลิกที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดูรายละเอียด)


จำนวนคนที่รับอบรม คิดเป็นกลุ่ม และ ราคา (เรียน 2 วัน / Course 2 days)

  • กลุ่มละไม่เกิน  5 คน  ราคา 16,690 บาท
  • กลุ่มละไม่เกิน 10 คน ราคา 26,880 บาท
  • กลุ่มละไม่เกิน 15 คน ราคา 35,380 บาท
  • กลุ่มละไม่เกิน 20 คน ราคา 40,480 บาท
  • กลุ่มละไม่เกิน 30 คน ราคา 48,980 บาท

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวนี้ ยังไม่รวมค่าเดินทาง และยังไม่รวม VAT 7% และไม่รับอบรม 1 คน (อบรมที่บริษัทลูกค้า)


คลิกที่นี่… ขอใบเสนอราคา