ส่งต่อให้เพื่อน...Email this to someoneShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0
สอนหรือเรียน excel – powerpoint – access (เบื้องต้น basic – ระดับกลาง intermediate – ขั้นสูง advance)

สอน excel เรียน excel – powerpoint – access (เบื้องต้น basic – ระดับกลาง intermediate – ขั้นสูง advance)


 1. Excel Basic
  สอนการใช้งาน Excel ในระดับขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียน Excel ในขั้นสูงขึ้นต่อไป…ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 2. Excel Intermediate
  สอนการใช้งาน Excel ในระดับขั้นกลาง ซึ่งจะช่วยให้การใช้งาน Excel ได้ดีและเก่งมากยิ่งขึ้น…ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 3. Excel Function
  สอนการใช้งาน Excel ที่เกี่ยวกับสูตรต่างๆ ที่นิยมใช้กันในทางธุรกิจ ซึ่งมีสูตรต่างๆ มากมายที่จะช่วยให้การทำงาน Excel ให้เร็วมากยิ่งขึ้น…ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 4. Excel Advance Function
  สอนการใช้งาน Excel ที่เกี่ยวกับสูตรในขั้นที่สูงขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การใช้งานสูตรของ Excel ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้น…ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 5. Excel Advance Technique 1
  สอนการใช้เทคนิคของ Excel เพิ่มมากขึ้นพื่อที่จะทำให้การทำงานสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น …ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 6. Excel Advance Technique 2
  สอนการใช้เทคนิคของ Excel ที่จะทำให้การทำงานสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นไปอีก…ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 7. Excel Inside Database
  สอนการใช้งาน Excel โดยใช้ฐานข้อมูลที่มีมาทำรายงานในรูปแบบต่างๆ หรือให้แสดงข้อมูลต่างๆ ตามที่ต้องการ…ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 8. Excel PivotTable
  สอนการใช้งาน Excel ในด้านการทำรายงานสรุปข้อมูลในรูปแบบต่างๆ จากฐานข้อมูลที่มี ซึ่งจะช่วยทำให้ได้รายงานสรุปได้รวดเร็วมาก…ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 9. Excel Advance PivotTable
  สอนการใช้งาน PivotTable ขึ้นสูง ซึ่งจะช่วยให้การรายงานสรุปด้วย Excel ให้สะดวกเร็วมากยิ่งขึ้นและปลดล๊อคข้อจำกัดในหลายๆ ด้าน…ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 10. Excel Conditional Format
  สอนการใช้งาน Excel ที่เกี่ยวกับการ Format ข้อมูล หรือ จากฐานข้อมูลเพื่อให้สะดวกในการใช้งานด้านการ Format ข้อมูล หรือสะดวกในการค้นหาข้อมูล…ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 11. Excel Auto Chart
  สอนการใช้งาน Excel ที่เกี่ยวกับการใช้งาน Chart ใน Excel กับข้อมูลที่นำมาสร้าง Chart อย่างสะดวกในการใช้งานได้มากยิ่งขี้น…ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 12. Excel Dashboard
  สอนการใช้งาน Excel ที่เกี่ยวกับการนำข้อมูลต่างๆ มาสร้างเป็น Dashboard ใน Excel เพื่อให้ง่ายในการดูข้อมูลสรุปในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขี้น…ดูข้อมูลเพิ่มเติม

คลิกที่นี่…หลักสูตรเรียน 2 วัน