ส่งต่อให้เพื่อน...Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter

สอน excel เรียน excel – powerpoint – access (เบื้องต้น basic – ระดับกลาง intermediate – ขั้นสูง advance)


วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้

 • เพื่อเรียนรู้การสร้างกลุ่มของข้อมูลทั้งระดับเดียว และหลายระดับ เพื่อสะดวกในการใช้งานในด้าน เช่น การดูข้อมูล หรือ การพิมพ์ข้อมูล
 • เพื่อเรียนรู้การดูข้อมูลให้สะดวกรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลาปรับขนาดตัวหนังสือ ซึ่งจะสะดวกในการใช้งานเพิ่มมากยิ่งขึ้น
 • เพื่อเรียนรู้การจัดข้อมูลในตำแหน่งที่ข้อมูลอยู่กันคนละที่ที่อยู่ไกลกันให้มาอยู่ใกล้กัน เพื่อให้สะดวกในการดูข้อมูลหรือเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างกัน
 • เพื่อเรียนรู้การแสดงข้อมูลในแต่ละ Sheet ตามที่ต้องการแบบพร้อมกันในหน้าจอเดียวกัน
 • เพื่อเรียนรู้ให้เข้าใจในการลิงค์ข้อมูลระหว่างชีต หรือระหว่างไฟล์ ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงป๊อปอัพต่างๆ ที่แจ้งมาว่ามีความหมายอย่างไร และควรจะเลือกอะไรถึงจะถูกต้อง
 • เพื่อเรียนรู้การใช้สูตรต่างๆ ของ Excel ที่นิยมใช้กันส่วนใหญ่ เพื่อทำให้การทำงานได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรนี้

 • การสร้าง Group Data เพื่อสะดวกในการใช้งานในด้าน Row หรือ Column เช่น การดูข้อมูล หรือ การพิมพ์ข้อมูล
 • การสร้าง Group Data หลายชั้น เพื่อสะดวกในการใช้งาน
 • การ copy ช้อมูลที่แสดงจากการใช้ Group Data
 • การยกเลิกการ Group Data ออกที่ละชั้น
 • การไม่ให้แสดงเครื่องมือของ Group Data เพื่อให้คนอื่นเห็น
 • การให้แสดงเครื่องมือของ Group Data เพื่อสะดวกในการใช้งาน
 • การ Zoom ข้อมูลให้มีขนาดเล็กหรือใหญ่ตามที่ต้องการ
 • การ Zoom ข้อมูลเฉพาะที่โดยให้แสดงข้อมูลในหน้าจอตามที่ต้องการเท่านั้น
 • การแสดงข้อมูลในหลายๆ Sheet พร้อมๆ กัน เพื่อสะดวกในการดูข้อมูลของ Sheet อื่นๆ
 • การแสดงข้อมูลหลายๆ ไฟล์ให้เห็นพร้อมๆ กันในหน้าจอเดียว
 • การเปิดหลายๆ ไฟล์ในครั้งเดียวใน Excel โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเปิดทีละไฟล์
 • การกำหนดให้ Row หรือ Column หยุดอยู่กับที่เมื่อทำการเลื่อน Scroll Bar
 • การป้องกันการแก้ไขข้อมูลโดยจะต้องใส่รหัสผ่านให้ถูกต้องก่อน ถึงจะแก้ไขข้อมูลได้
 • การเชื่อมโยงข้อมูลไปที่ Sheet ใหม่ หรือไฟล์ใหม่
 • การอัพเดทข้อมูลของไฟล์ที่มีการเชื่อมโยงกัน
 • การแก้ไขลิงค์ที่เสีย ให้ลิงค์ไฟล์กันได้เหมือนเดิม
 • การยกเลิกลิงค์ เพื่อให้ข้อมูลเปลี่ยนมาเป็นข้อมูลแบบธรรมดา
 • การทำความเข้าใจกับ pop up ต่างๆ ที่แสดงขึ้นมา เมื่อใช้ไฟล์ที่มีการลิงค์ข้อมูล
 • การให้ไฟล์ถูกอัพเดทโดยอัตโนมัติ เมื่อเปิดไฟล์ที่ถูกลิงค์
 • การไม่ให้ไฟล์ถูกอัพเดทโดยอัตโนมัติ เมื่อเปิดไฟล์ที่ถูกลิงค์
 • การสร้างสูตรถ้ามีการกำหนดเงื่อนไขขึ้นมา เช่น ถ้าข้อมูลใช่แบบที่ต้องการแล้วจะให้เป็นคำตอบแบบที่หนึ่ง หรือ ถ้าไม่ใช่อย่างที่ต้องการแล้วจะให้เป็นคำตอบเป็นแบบที่สอง
 • การลดการใช้สูตรที่มีหลายๆ เงื่อนไข เพื่อให้สูตรสั้นลง รวมถึงการทำความเข้าใจสูตรที่สร้างได้ง่ายขึ้น
 • การนับจำนวนข้อมูลใน Excel ในรูปแบบต่างๆ เช่น นับเฉพาะตัวเลข นับเฉพาะตัวหนังสือ หรือ นับเฉพาะเงื่อนไขที่ต้องการให้หา
 • การนับจำนวนของช่วงตัวเลขของข้อมูลเพื่อให้ได้จำนวนที่ต้องการให้ได้อย่างที่รวดเร็วใน Excel
 • การหายอดรวมของข้อมูล ตามเงื่อนไขที่เราต้องการในรูปแบบต่างๆใน Excel
 • การหายอดรวมของช่วงตัวเลขที่ต้องการ โดยไม่ต้องมารวมด้วยมือเองใน Excel
 • การปัดเศษจำนวนของทศนิยมในรูปแบบต่างๆ
 • การปัดจำนวนเต็มขึ้น ถ้ามีเศษทศนิยมไม่ว่าเท่าไหร่ก็ตาม
 • การทำให้ได้ตัวเลขใหม่ โดยให้หลักหน่วย หรือหลักสิบเป็นเลขศูนย์ทั้งหมดใน Excel
 • การทำให้หลักที่สองของเศษทศนิยมให้เป็นเลขศูนย์ทั้งหมดใน Excel
 • การต้องการตัวเลขเฉพาะจำนวนเต็มอย่างเดียว โดยไม่เอาเศษทศนิยม ซึ่งจะต้องได้เลขจำนวนเต็มเหมือนเดิม
 • การปัดเศษทศนิยมให้ได้เศษทศนิยมตามสกุลเงินของไทยเรา
 • การเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นตัวหนังสือภาษาไทย
 • การป้อนเฉพาะรหัสของสินค้า โดยให้แสดงรายการอื่นๆ ออกมาให้ด้วย เช่น รายละเอียดของสินค้า หรือ ราคาสินค้า โดยไม่ต้องเสียเวลาไปคีย์เอง
 • การแก้ไขรหัสของสินค้า ถ้าไม่สามารถดึงข้อมูลได้ เพราะรูปแบบของข้อมูลไม่เหมือนกัน
 • ข้อมูลมีช่องว่างด้านหน้าของตัวหนังสือในหลายๆ บรรทัดโดยต้องการจะลบออก ในวิธีที่รวดเร็ว โดยไม่ต้องมาลบออกเองด้วยมือซึ่งใช้เวลานาน
 • ข้อมูลอยู่ในช่องเดียวกัน ต้องการจะแยกออกมาให้เป็นคนละช่อง
 • ข้อมูลอยู่คนละช่อง ต้องการให้มารวมอยู่ในช่องเดียวกัน โดยไม่ต้องเสียเวลามาป้อนใหม่
 • ค้นหาตัวอักษรที่ต้องการ ว่าอยู่ในตำแหน่งที่เท่าไหร่ เพื่อใช้ในการคำนวณ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

 • เนื้อหาของหลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ Excel เป็นมาบ้างแล้วแต่ไม่มาก ซึ่งต้องการที่อยากจะเรียนรู้การใช้ Excel ให้คล่องเพิ่มมากขึ้น รวมถึงผู้ที่ต้องการเรียนรู้สูตรใน Excel ต่างๆ ที่นิยมใช้กันเพิ่มมากยิ่งขึ้น  ซึ่งจะช่วยทำให้ผู้เรียนได้ทราบถึงการใช้งานของ Excel ต่างๆ ได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การใช้งานใน Excel มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง 1 : การแสดงข้อมูลที่อยู่กัน คนละชีตในไฟล์เดียวกัน แสดงให้เห็นพร้อมกันในหน้าจอเดียว โดยไม่ต้องเสียเวลาในการสลับชีตกลับไปกลับมา ซึ่งจะทำให้สะดวกในการใช้งาน เช่น  การ​ดูข้อมูลของพนักงานทั้งสองคนพร้อมกันระหว่าง Andrew กับ Laura

ตัวอย่าง 2 : การแสดงข้อมูลที่อยู่กันคนละไฟล์ แสดงให้เห็นพร้อมกันในหน้าจอเดียว โดยไม่ต้องเสียเวลาในการสลับไฟล์ไปมา ซึ่งจะทำให้สะดวกในการใช้งาน

 


ความประทับใจของผู้เข้าอบรม (ตัวอย่างเพียงบางส่วนเท่านั้น)

อาจารย์สอนเข้าใจง่ายดีค่ะ
(บ.พระนครฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด – รักษาการ ผู้จัดการทีมขาย – ศมกุล คุณาพัทธ์)

ได้ความรู้เพิ่มเติมขึ้น จะได้นำกลับไปพัฒนาฝีมือและงานของตัวเองให้กระชับชับไวขึ้น

(บ.พระนครฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด – หัวหน้าแผนกการเงิน – วนิดา แสนขุนทด)