สอนหรือเรียน excel powerpoint access basic intermediate advance

สอน excel เรียน excel – powerpoint – access (เบื้องต้น basic – ระดับกลาง intermediate – ขั้นสูง advance)


วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้

 • เพื่อเรียนรู้การสร้าง PivotTable หรือ รายงานสรุปข้อมูลในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการแก้ไข PivotTable
 • เพื่อเรียนรู้การสร้างฟิลด์ต่างๆ ขึ้นเองจาก PivotTable ว่าทำอย่างไร?
 • เพื่อเรียนรู้การจัดเรียงข้อมูลด้วย PivotTable
 • เพื่อเรียนรู้การกรองข้อมูลด้วย PivotTable
 • เพื่อเรียนรู้การ Format PivotTable ในรูปแบบต่างๆ
 • เพื่อเรียนรู้การ Update PivotTable เมื่อข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง
 • เพื่อเรียนรู้การนำข้อมูลจาก PivotTable ไปสร้าง Chart
 • เพื่อเรียนรู้การป้องกันการแก้ไข Chart

รายละเอียดของหลักสูตรนี้

 • การสร้าง PivotTable หรือ รายงานสรุปข้อมูลในรูปแบบต่างๆ
 • การจะลบ PivotTable ทำอย่างไร? แบบที่ลบแล้วยังสามารถสร้าง PivotTable ได้อีก หรือ การลบแบบถาวรไม่มี PivotTable อีกต่อไป
 • การย้าย PivotTable ไปยังตำแหน่งอื่นหรือ Sheet อื่นใน Excel
 • การ Format PivotTable ในรูปแบบต่างๆ
 • การ Update PivotTable เมื่อข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง
 • การป้องกันไม่ให้มีการดึงข้อมูลใน PivotTable
 • การจัดกลุ่มของข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ใน PivotTable เช่น ปี ไตรมาส เดือน วัน เป็นต้น
 • การยกเลิกการจัดกลุ่มทำอย่างไรใน PivotTable
 • การสร้าง Field และ Item ขึ้นเองใน PivotTable
 • การแยก PivotTable ออกมาเป็นหลายๆ Sheet
 • การดูรายงานสรุปของตัวเลขในรูปแบบต่างๆ
 • การจัดเรียงข้อมูลของรายงานสรุปในรูปแบบต่างๆ หรือ จัดเรียงตามที่เราต้องการให้ชื่อไหนมากก่อน ซึ่งวิธีปกติจะไม่สามารถทำการจัดเรียงได้
 • การ Format PivotTableในรูปแบบต่างๆ ตามที่เราต้องการ โดยที่ Format ของเครื่องไม่มี
 • การเปิดการใช้งานของ PivotTable ขึ้นมาแล้ว ให้เครื่องทำการปรับปรุงข้อมูลของ PivotTable โดยอัตโนมัติ
 • การส่งรายงานสรุป หรือ PivotTable ไปให้คนอื่นทางอีเมล์แต่มีปัญหาไฟล์ใหญ่มากส่งไม่ผ่าน มีวิธีการส่งรายงานสรุปให้เล็กลงซึ่งสามารถส่งผ่านทางอีเมล์ได้อย่างรวดเร็ว
 • การไม่ให้คนอื่นมาแก้ไขรายงานสรุปของเราได้ใน Excel
 • การสร้างรายงานสรุปในรูปแบบชาร์ต
 • การป้องกันการแก้ไขชาร์ตของ PivotTable ใน Excel​​

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

 • เนื้อหาของหลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างรายงานสรุปข้อมูล หรือ PivotTable เพื่อให้ได้รายงานสรุปในรูปแบบต่างๆ ที่ตนต้องการ รวมถึงต้องการเรียนรู้แบบเจาะลึกของการใช้งาน PivotTable
 • เหมาะสำหรับผู้ทำงานด้านบัญชี หรือด้านฝ่ายขาย หรือผู้ที่ต้องการทำสรุปข้อมูลจากฐานข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อให้ง่ายในการวิเคราะห์ข้อมูลในมุมมองต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น

(ถ้าพนักงานของบริษัทท่านไม่แน่ใจว่าควรจะเรียนในหลักสูตรนี้หรือไม่ ทางบริษัทเรามีการทดสอบวัดความรู้ของพนักงานก่อน เพื่อที่จะได้วัดความรู้ของพนักงานว่าควรที่จะเรียนในหลักสูตรนี้หรือไม่)


ตัวอย่าง ข้อมูลเก็บเป็นรายวัน ต้องการทำสรุปตัวเลขยอดขายให้ออกมาเป็น รายปี รายไตรมาส และรายเดือน ว่าได้ยอดขายเท่าไหร่ เป็นต้น

PivotTabel


ความประทับใจของผู้เข้าอบรม (ตัวอย่างเพียงบางส่วนเท่านั้น)

เคยใช้ pivot มาก่อนหน้านี้ แต่ไม่คิดว่าเมื่อได้มาเรียนแล้ว ทำให้รู้ว่า PivotTable ทำอะไรได้เยอะมาก ทำให้สะดวกในการทำสรุป report ได้หลากหลายอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อน หลักสูตรนี้ดีมากเลยค่ะ จะแนะนำเพื่อนต่อให้มาเรียนดู ต้องขอขอบคุณอาจารย์ผู้สอนที่ช่วยถ่ายทอดความรู้ได้ดีมาก อธิบายเข้าใจง่าย สนุกดีค่ะ

(Winstone Maclane (Thailand) Co., Ltd. – Sale Manager – Jutarat Chaisonsri)

อาจารย์ให้ความรู้เป็นลำดับขั้นตอนได้ดี โดยมีการยกตัวอย่างประกอบช่วยให้สามารถเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะ
(บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ จำกัด – DM – พัชราพรรณ จันทนา)

อาจารย์สอนดีมากค่ะ
(ไทวัสดุ – DM – พิชญา เจรอญลาภ)

เนื้อหาดี ได้ความรู้ใหม่ๆเยอะครับ
(CRC THAIWATSADU – Data Analysis – จักรพันธ์ วงศ์สันติธรรมนุกูล)

เข้าใจง่าย สอนดีมาก
(ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด – Finance – วิสุสันต์ จันทร์สืบสาย)

อยากให้มีอบรมแบบนี้บ่อยๆ ดีมาก ได้ความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาก
(บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ จำกัด – DM – ณิชาภา ประเสริฐสม)

ดีมากโปรแกรมที่นำมาอบรม
(ไทวัสดุ – Div – นิลเนตร อ่อนสุวรรณ)

อาจารย์สอนทุกรายละเอียด สอนเข้าใจง่าย
(ซีอาร์ซี ไทวัสดุRecruiterจงกลณี พ่วงผลหลาย)

อาจารย์สอนดี เข้าใจง่าย
(ไทวัสดุ – DM – อรรถพล นิวอนรัมย์)

ช่วยให้การทำงานดีขึ้นอย่างมาก
(บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัดSales promotion Division managerอัครรัตน์ ดวงแก้ว)

เนื้อหามีประโยชน์​ / อาจารย์สอนดี
(CRCไทวัสดุStaffอานนท์​ สิงห์แก่น)

ดีมากคับ
(Thai watsadu – GM – บุญสนอง ใยถาวร)