ส่งต่อให้เพื่อน...Email this to someoneShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้

 • เพื่อให้ได้เรียนรู้สูตรต่างๆ ของการใช้งาน Excel เพื่อให้ทำงานได้สะดวก รวดเร็ว ยิ่งขึ้น
 • เพื่อเรียนรู้สูตรที่นิยมใช้กัน เช่น
 • สูตร Vlookup
 • สูตร Index
 • สูตร Countif , Countifs
 • สูตร Sumif , Sumifs
 • สูตร Date
 • สูตร Text
 • Data Validation
 • เพื่อเรียนรู้การใช้สูตรต้องใช้อย่างไร และความเข้าใจในการใช้สูตรอย่างถูกต้องในแต่ละสูตร ไม่ใช่แบบจำกันมาหรือบอกต่อกันมา
 • เพื่อเรียนรู้การนำสูตรไปประยุกต์ใช้ซ้อนกันได้อย่างถูกต้อง และเข้าใจในการสร้างสูตรที่จะต้องใช้ซ้อนกันในบางครั้ง
 • เพื่อเรียนรู้สูตรต่างๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอดในการทำงานได้อย่างดียิ่งขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรนี้

 • การดึงข้อมูลด้วยสูตร Vlookup แบบเจาะลึก
 • การใช้สูตร Index ในการดึงข้อมูลโดยไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูล
 • การใช้สูตร Index ดึงข้อมูลจากตารางต่างๆ ที่มีมากกว่า 1 ตาราง โดยไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูลเอง
 • การนับจำนวนข้อมูลใน Excel ในรูปแบบต่างๆ เช่น นับเฉพาะตัวเลข นับเฉพาะตัวหนังสือ หรือ นับเฉพาะเงื่อนไขที่ต้องการให้หา
 • การนับจำนวนของช่วงตัวเลขของข้อมูลเพื่อให้ได้จำนวนที่ต้องการให้ได้อย่างที่รวดเร็วใน Excel
 • การหายอดรวมของข้อมูล ตามเงื่อนไขที่เราต้องการในรูปแบบต่างๆใน Excel
 • การหายอดรวมของช่วงตัวเลขที่ต้องการ โดยไม่ต้องมารวมด้วยมือเองใน Excel
 • การแยกข้อมูลของวันที่ ให้ได้เฉพาะตัวเลขของวันที่ หรือ เดือน หรือ ปี เพียงอย่างเดียวใน Excel
 • การรวมข้อมูลของตัวเลข วัน เดือน ปี ให้กลายเป็นวันที่ของ Excel ที่สามารถใช้งานได้
 • การหาระยะเวลาเป็น ปี เดือน วัน ตั้งแต่วันที่เริ่มจนถึงวันที่ปัจจุบัน
 • การหาวันที่ว่าเป็นวันใด ของวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์
 • การใช้สูตรช่วยหาวันทำงานจริง ซึ่งมีทั้งวันหยุดและวันลาได้อย่างรวดเร็ว
 • การป้อนเฉพาะรหัสของสินค้า โดยให้แสดงรายการอื่นๆ ออกมาให้ด้วย เช่น รายละเอียดของสินค้า หรือ ราคาสินค้า โดยไม่ต้องเสียเวลาไปคีย์เอง
 • การแก้ไขรหัสของสินค้า ถ้าไม่สามารถดึงข้อมูลได้ เพราะรูปแบบของข้อมูลไม่เหมือนกัน
 • ข้อมูลอยู่ในรูปแบบตาราง ต้องการดึงข้อมูลเฉพาะจุดที่ต้องการในตาราง
 • ข้อมูลมีช่องว่างด้านหน้าของตัวหนังสือในหลายๆ บรรทัดโดยต้องการจะลบออก ในวิธีที่รวดเร็ว โดยไม่ต้องมาลบออกเองด้วยมือซึ่งใช้เวลานาน
 • ข้อมูลเป็นตัวอักษรตัวเล็กหมด แต่ต้องการทำให้เป็นตัวใหญ่หมด หรือ จะให้เป็นตัวใหญ่เฉพาะตัวแรกเท่านั้น
 • ข้อมูลอยู่ในช่องเดียวกัน ต้องการจะแยกออกมาให้เป็นคนละช่อง
 • ข้อมูลอยู่คนละช่อง ต้องการให้มาอยู่ในช่องเดียวกัน โดยไม่ต้องเสียเวลามาป้อนใหม่
 • ค้นหาตัวอักษรที่ต้องการ ว่าอยู่ในตำแหน่งที่เท่าไหร่ เพื่อใช้ในการคำนวณ
 • การใช้ Data Validation เพื่อสร้าง Dropdown List สำหรับใช้ในการดึงข้อมูลต่างๆ ได้ หรือ เพื่อใช้ในการกำหนดรูปแบบการป้อนข้อมูลเพื่อให้มีความถูกต้องของการป้อนข้อมูลในเพิ่มมากยิ่งขึ้น

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เฉพาะบางสูตรที่ใช้ในการดึงข้อมูลของ Excel ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น หรือผู้ที่ต้องการนับจำนวนและการหายอดรวมของข้อมูลโดยข้อมูลอาจจะเป็นในรูปแบบของตัวหนังสือและตัวเลข หรือผู้ที่ต้องการใช้งานสูตรที่เกี่ยวกับวันที่ หรือผู้ที่ต้องการใช้สูตรในการจัดการเกี่ยวกับตัวหนังสือ หรือผู้ที่ต้องการใช้ Data Validation ในการทำ Dropdown List หรือ ใช้ในการควบคุมการป้อนข้อมูลให้ได้ดียิ่งขึ้น โดยจะช่วยทำให้ผู้เรียนสามารถนำสูตรไปใช้กับงานที่ทำอยู่ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การใช้งานใน Excel มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น