วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้
 • เพื่อเรียนรู้ภาพรวมของ Power BI Desktop ว่าทำไมถึงต้องใช้ สะดวกและดีอย่างไร
 • เพื่อนำข้อมูลที่มีจำนวนมาก มาทำการปรับในรูปแบบของ Dashboard เพื่อให้ง่ายในการดูและวิเคราะห์ข้อมูล
 • เพื่อเรียนรู้วิธีการสร้าง Dashboard ด้วย Power BI Desktop ว่าทำอย่างไร
 • เพื่อเรียนรู้วิธีการสร้างตัวกรองข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่กระชับมากยิ่งขึ้น
 • เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งาน Power BI Desktop โดยนำข้อมูลจากหลายแหล่งเข้ามาใช้งาน
 • เพื่อเรียนรู้วิธีการนำข้อมูลที่ได้จากการสร้างด้วย Power BI Desktop มาทำให้ดูเป็นระบบเพื่อให้ง่ายในการดูข้อมูล
 • เพื่อช่วยให้ผู้บริหารดูข้อมูลได้อย่างง่ายและรวดเร็วได้ในทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ แท็ปเล็ต และมือถือ เพื่อสะดวกในวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
 • เพื่อเรียนรู้ในการต่อยอด ในขั้นที่สูงขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรนี้
 • การลงทะเบียนเพื่อสำหรับการใช้งาน Power BI Desktop
 • การเรียนรู้ทำความเข้าใจในจุดต่างๆ ของ Power BI Desktop ก่อนที่จะสร้างข้อมูล
 • การนำข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น Excel, Access, Text, SQL หรือ รูปแบบอื่นๆ เพื่อนำมาสรุปข้อมูลให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วย Power BI Desktop
 • การนำข้อมูลจากเว็บไซต์เข้ามาใช้ใน Power BI Desktop
 • การนำข้อมูลจาก Cloud Storage เข้ามาใช้ใน Power BI Desktop
 • การนำข้อมูลมา Consolidate กันไม่ว่าจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์กันของแต่ละข้อมูล หรือการนำแต่ละข้อมูลมารวมกัน เพื่อใช้ในการสร้าง Dashboard ที่ต้องการ
 • การใช้งาน Filter เพื่อให้ได้ข้อมูลที่กระชับมากยิ่งขึ้น
 • การสร้าง Dashboard ด้วยโปรแกรม Power BI Desktop ซึ่งจะช่วยให้ดูข้อมูลต่างๆ ในภาพกว้างได้ง่ายขึ้น ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้กับหลายหน่วยงาน เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายบัญชี ฝ่ายผลิต ฝ่ายบุคคล ฝ่ายโฆษณา ฯลฯ เป็นต้น
 • การทำความเข้าใจในจุดต่างๆ ก่อนของการที่จะใช้เครื่องมือในการสร้าง Dashboard เพื่อให้ง่ายในการใช้งาน
 • การเตรียมข้อมูลการก่อนใช้งาน
 • การแยกข้อมูลให้ออกจากกันจากฐานข้อมูลเพื่อจะได้นำมาใช้งานได้
 • การนำข้อมูลมารวมกันจากฐานข้อมูลก่อนการใช้งาน
 • การลบข้อมูลที่ไม่ต้องการออกก่อนการสร้าง Dashboard
 • การปรับข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนเพื่อใช้ในการสร้าง Dashboard
 • การสร้างข้อมูลบางอย่างที่ต้องการเพิ่มเติมขึ้นเองจากที่ฐานข้อมูลไม่มีมาก่อน
 • การปรับตัวแสดงผลข้อมูล ให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นเพื่อใช้ใน Dashboard
 • การสร้างตัวกรองเพื่อใช้กับ Dashboard ในรูปแบบต่างๆ เพื่อสะดวกในการใช้งาน
 • การใช้ตัวกรองให้มีผลกับ Dashboard ทั้งหมด หรือให้มีผลเฉพาะตัวที่ใช้งานอยู่เพียงตัวเดียว
 • การให้แสดงข้อมูลลึงลงไปจากที่แสดงอยู่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น
 • การสร้าง Menu ต่างๆ เพื่อให้สะดวกในการใช้งาน
 • การให้แสดงข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ผ่านมือถือ หรือผ่านแท็ปเล็ต เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลตามที่ต้องการ
 • การเพิ่มเครื่องมือเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยสามารถนำมาใช้งานได้ฟรี จาก Microsoft

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?
 • เนื้อหาของหลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะสร้าง Dashboard ด้วย Power BI Desktop เพื่อใช้ในการดูข้อมูลให้ง่ายขึ้น สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามก็สามารถนำ Dashboard นี้ไปใช้งานได้กับหน่วยงานของท่าน

ก่อนการอบรม จะต้องเตรียมอะไรบ้าง?
 • ห้องที่อบรมจะต้องต่ออินเตอร์เน็ทได้ทั้งผู้สอนและผู้เรียน
 • ผู้เรียนจะต้องมีอีเมล์ของบริษัท เพื่อใช้ในการใช้งาน

ตัวอย่าง : Dashboard ที่สร้างจาก Power BI Dashboard (เป็นตัวอย่างที่จำลองให้ดูเท่านั้น) ตัวอย่าง : การนำข้อมูล เช่น ระบบขาย มาทำการสร้างในรูปแบบ Dashboard เพื่อให้ดูเป็นระบบ ดูง่ายขึ้น ซึ่งท่านสามารถที่จะคลิกเพื่อทดสอบได้จากในเว็บนี้ (ถ้าจะกลับไปที่เมนูหลักให้คลิกที่รูปบ้านที่ด้านบน และถ้าต้องการดูเฉพาะข้อมูลนั้นให้คลิกที่ชาร์ตหรือคลิกที่จุดที่ต้องการได้) (ถ้าไม่แสดงตัวอย่าง ให้ทำการ Refresh หน้าจออีกครั้ง)

ความประทับใจของผู้เข้าอบรม (ตัวอย่างเพียงบางส่วนเท่านั้น)

อาจารย์สอนได้ดี
(Pandora Production CO., LTD. – SUPERVISORณัฐพล สารคำ)

ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น และสามารถนำมาใช้ในหน้างานได้
(Pandora Production CO., LTD. – SpecialistChaiwat Kaenpakdee)

เนื้อหา ok เหมาะสมกับผู้เรียนที่ไม่เคยมีพื้นฐาน powerBI
(Pandora Production CO., LTD. – SupervisorSirintra Ngamsomkate)

สนุกและได้ประโยชน์มากค่ะ
(Pandora Production CO., LTD. – SupervisorChalinee Maneechote)

ดีค่ะ
(Pandora Production CO., LTD. – Sr. Manager Supranee)