ส่งต่อให้เพื่อน...Email this to someoneShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0
สอนหรือเรียน excel powerpoint access basic intermediate advance

สอน excel เรียน excel – powerpoint – access (เบื้องต้น basic – ระดับกลาง intermediate – ขั้นสูง advance)


วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้

 • เพื่อแก้ปัญหาการใช้งาน PivotTable ที่ข้อมูลอยู่ในรูปแบบต่างๆ โดยใช้ Power Query เช่น ข้อมูล Excel ในรูปแบบของรายงานหรือแบบตาราง หรือ ข้อมูล Access ในรูปแบบของ Table หรือ SQL เป็นต้น
 • เพื่อนำข้อมูลของ Excel ที่เก็บแยกในแต่ละไฟล์ หรือ เก็บแยกในแต่ละชีต นำมาสร้าง PivotTable ได้โดยไม่ต้องใช้คำสั่ง Vlookup ให้ยุ่งยากซับซ้อน
 • เพื่อเรียนรู้การทำให้ PivotTable นั้นมีขนาดเล็กลงถ้าจำเป็นต้องส่งให้คนอื่นทางอีเมล์
 • เพื่อเรียนรู้การกรองข้อมูลต่างๆ ให้สะดวกรวดเร็วด้วยการใช้งาน Slicer
 • เพื่อเรียนรู้การสร้างตัวค้นหาข้อมูลให้สะดวกในการใช้งาน PivotTable ให้มากยิ่งขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรนี้

 • การใช้งาน Power Query ของ Excel
 • เทคนิคการนำข้อมูลในรูปแบบ Table หรือ ในรูปแบบ Cross Tab มาสร้างเป็นรายงานสรุป หรือ PivotTable ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งปกติจะนำข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบตาราง Table นั้นจะไม่เหมาะที่จะนำมาสร้าง PivotTable ซึ่งจะต้องเสียเวลาในการปรับข้อมูลในอยู่ในรูปแบบของฐานข้อมูลก่อนถึงจะนำมาสร้าง PivotTable ได้
 • การนำไฟล์ข้อมูลที่แยกกันอยู่คนละชีตในไฟล์เดียวกัน เช่น ไฟล์ที่แยกตามปีต่างๆ หรือแยกตามเดือนต่างๆ นั้น สามารถนำมาสร้างรายงานสรุป หรือ PivotTable ได้โดยไม่ต้องนำไฟล์ทั้งหมดก๊อปปี้มารวมกันอยู่ในไฟล์เดียวเหมือนที่ทำกันส่วนมาก ซึ่งจะทำให้ไม่สะดวกในการทำPivotTable เพราะถ้ามีข้อมูลเพิ่มขึ้นหรือลดลงในแต่ละชีต ก็ต้องทำการปรับข้อมูลในฐานข้อมูลที่นำมารวมกันในไฟล์เดียวกันใหม่ทุกครั้ง  ซึ่งจะง่ายกว่าในการทำ PivotTable โดยไม่ต้องทำการก๊อปปี้ข้อมูลเลย ก็สามารถทำข้อมูลต่างๆ นั้นมาสร้าง PivotTable ได้เพียงในไฟล์เดียวกัน ซึ่งทำให้สามารถดูรายงานสรุปได้ง่ายยิ่งขึ้น
 • การนำไฟล์ข้อมูลที่แยกเก็บเป็นไฟล์ๆ เช่น แยกไฟล์เป็นปีต่างๆ หรือแยกไฟล์เป็นเดือนต่างๆ นั้นสามารถนำไฟล์ทั้งหมดมาสร้าง PivotTable ได้โดยทำเป็นไฟล์เดียวเท่านั้น ซึ่งจะสามารถดูรายงานสรุปข้อมูลต่างๆ ให้มาอยู่รวมกันได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
 • การนำไฟล์ฐานข้อมูลต่างๆ เช่น ระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับการขาย หรือระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับด้านบุคคล มาสร้างเป็นรายงานสรุปPivotTable ได้ด้วยโปรแกรม Excel โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมอื่น เช่น โปรแกรม Access หรือ โปรแกรมระบบใหญ่ มาสร้างเป็นรายงานสรุป ซึ่งจะยุ่งยากในการใช้งาน
 • การนำฐานข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น ในรูปแบบของ Text File หรือ ในรูปแบบของ Access หรือ ในรูปแบบของ SQL เป็นต้น ซึ่งมีจำนวนข้อมูลหลายล้านบรรทัดหรือหลายล้าน Record ในฐานข้อมูลก็สามารถในมาใช้สร้างเป็น PivotTable ได้ ซึ่งถ้าใช้ Excel แบบปกติจะรับจำนวนข้อมูลได้ล้านกว่าบรรทัด หรือล้านกว่า Record เอง แต่ครั้งนี้จะปลดล๊อคข้อจำกัดของจำนวน Record ได้มากยิ่งขึ้น
 • การปรับฐานข้อมูลที่นำมาสร้าง PivotTable นั้นโดยอัตโนมัติซึ่งไม่ต้องเสียเวลามาทำการ Refresh Data เองด้วยมือ
 • เทคนิคส่งรายงานสรุป หรือ PivotTable ไปให้คนอื่นทางอีเมล์โดยให้ไฟล์เล็กลง
 • เทคนิคการสร้างฟิลด์ใหม่โดยไม่ต้องไปสร้าง หรือแก้ไขข้อมูลที่ไฟล์ฐานข้อมูลที่เราใช้อยู่ ซึ่งจะสะดวกเป็นอย่างมาก
 • เทคนิคการสร้าง Slicer เพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูลให้ง่ายยิ่งขึ้น โดยค้นหาตามต้วอักษรจาก A-Z เพื่อง่ายต่อการค้นหาข้อมูลให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยใช้ Slicer
 • เทคนิคการค้นหาข้อมูลใน Slicer ซึ่งจะช่วยให้การแสดงข้อมูลที่ต้องการทำได้รวดเร็วและง่ายมากยิ่งขึ้น
 • เทคนิคการสร้าง Slicer ในชาร์ตเพื่อให้สะดวกในการแสดงข้อมูลในชาร์ต

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

 • เนื้อหาของหลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างรายงานสรุป หรือ PivotTable จากข้อมูลที่แยกกันอยู่ หรือ ไฟล์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ หรือ ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคในขั้น Advance เพื่อใช้ในการสร้าง PivotTable ซึ่งจะปลดล็อคข้อจำกัดหลายๆ อย่างที่เคยติดปัญหากัน เช่น ข้อมูลนั้นอยู่แยกกัน หรือ ไฟล์มีขนาดใหญ่ เป็นต้น
 • สำหรับผู้ที่ไม่เคยสร้างรายงานสรุปด้วย PivotTable มาก่อน หรือ ใช้ PivotTable มาก่อนแต่ไม่มาก หรือ ผู้ที่มีข้อมูลที่แยกกันอยู่และจำเป็นที่ต้องนำข้อมูลเหล่านั้นมาสร้าง PivotTable เพื่อให้ง่ายในการดูสรุปข้อมูล ขอแนะนำให้เรียนพร้อมกัน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร Excel PivotTable และ หลักสูตร Excel Advance PivotTable เพื่อจะช่วยทำให้มีทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญในการสร้างรายงานสรุปให้เพิ่มมากขึ้น และสะดวกในการสร้างรายงานสรุปในด้านต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

หมายเหตุ : ผู้ที่จะเรียนหลักสูตรนี้จะต้องลง PowerQuery ของ Excel เพิ่มเติม ซึ่งจะ support เฉพาะ Excel  2010 และ Excel 2013 เท่านั้น


ตัวอย่าง

ตัวอย่าง 1 : การสร้างรายงานสรุป หรือ PivotTable จากข้อมูลที่เก็บในรูปแบบตาราง Table หรือ Cross Tab แบบ 1 ฟิลด์ เป็นต้น

PivotTable

ตัวอย่าง 2 : การสร้างรายงานสรุป หรือ PivotTable จากข้อมูลที่เก็บในรูปแบบตาราง Table หรือ Cross Tab แบบหลายฟิลด์ เป็นต้น

PivotTable

ตัวอย่าง 3 : การสร้างรายงานสรุป หรือ PivotTable จากข้อมูลที่แยกเก็บแต่ละชีต หรือ แต่ละไฟล์  เป็นต้น

PivotTable

ตัวอย่าง 4 : การสร้างรายงานสรุป หรือ PivotTable ที่นำข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล เช่น ระบบขาย เป็นต้น

PivotTable