สอนหรือเรียน excel – powerpoint – access (เบื้องต้น basic – ระดับกลาง intermediate – ขั้นสูง advance)

สอน excel เรียน excel – powerpoint – access (เบื้องต้น basic – ระดับกลาง intermediate – ขั้นสูง advance)


รายละเอียดของหลักสูตรนี้

 • การสร้างระบบฐานข้อมูลหรือ Database ด้วย Table โดยจะมีการกำหนดค่าต่างๆ ในฟิลด์ของ Database เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลที่จะป้อน
 • วิธีการป้อนข้อมูล การแก้ไขข้อมูล การลบข้อมูล การเพิ่มข้อมูลต่อจากข้อมูลเดิม
 • การนำข้อมูลจาก Excel เข้ามาใช้ใน Access
 • การใช้ Excel กับ Access อย่างไรถึงจะไม่เกิดปัญหา
 • การนำข้อมูลจาก Access ไปเป็น Excel
 • การใช้ข้อมูลโดยตรงจาก Excel
 • การค้นหาข้อมูลใน Database
 • การจัดเรียงข้อมูลใน Database
 • การสร้าง Query ใน Access เพื่อสร้างฟิลด์ขึ้นใหม่ โดยไม่ต้องสร้างฟิลด์ในระบบฐานข้อมูล
 • การค้นหาข้อมูลจาก Database โดยการใช้ Query เป็นตัวช่วยในการค้นหา
 • สร้างแบบ Form เพื่อใช้ในการป้อนข้อมูลเข้าในระบบฐานข้อมูล
 • การป้องกันไม่ให้มีการป้อนข้อมูลเข้าใน Form ซึ่งต้องการที่จะให้ดูข้อมูลเท่านั้น
 • การกำหนดให้ป้อนข้อมูลใน Form เฉพาะบางฟิลด์ที่ต้องการให้ป้อนเท่านั้น
 • การแสดงรูปภาพในแบบ Form ของการป้อนข้อมูล
 • การ Link ข้อมูลในแบบ Form เพื่อไปเปิดไฟล์อื่น เช่น Excel, Word หรือ Website
 • การสร้างรูปแบบของ Report ในรูปแบบต่างๆ
 • การพิมพ์ Report ในรูปแบบต่างๆ
 • การสร้าง Menu และปุ่มกดการใช้งาน เพื่อสะดวกในการใช้ Form หรือ Report ได้อย่างรวดเร็ว

เนื้อหาของหลักสูตรนี้ จะได้เรียนรู้กับวิธีการใช้โปรแกรม Access ตั้งแต่ในขั้นเริ่มต้นจากที่ไม่เคยใช้มาก่อน หรือ ไม่เคยสร้าง Access มาก่อน เพื่อเป็นการเรียนรู้ในขั้นสูงขึ้นต่อไปโดยเข้าใจพื้นฐานของ Access มาแล้วในลักษณะต่างๆ ได้ดีมากยิ่งขึ้น และเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลในรูปแบบ Database


ความประทับใจของผู้เข้าอบรม (ตัวอย่างเพียงบางส่วนเท่านั้น)

เรียนแล้วเข้าใจ Access ดีมากยิ่งขึ้นก่อนเดิมมากเลยครับ เพราะเมื่อก่อนไม่มีความรู้ใน Access นี้เลย มีคนอื่นสร้าง Access มาให้ใช้ แต่อยากจะปรับเปลี่ยนอะไรเองบ้าง หรือ สร้าง Access ขึ้นเอง แต่ทำไม่เป็น หลังจากได้เรียนไปแล้วมีความรู้เพิ่มมากขึ้นดีมากเลยครับ ขอบคุณอาจารย์ที่สอนครับ
(LINER CO., LTD. – OFFICER – SUCHART MANEEWONG)