สอนหรือเรียน excel – powerpoint – access (เบื้องต้น basic – ระดับกลาง intermediate – ขั้นสูง advance)

สอนหรือเรียน excel – powerpoint – access (เบื้องต้น basic – ระดับกลาง intermediate – ขั้นสูง advance)


(รับสอนทั่วประเทศ)

บริษัท วี แอนด์ ซี 168 จำกัด

ที่อยู่ : 1228/21-22 ถ.เทพา
ต.เมืองเหนือ อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ 33000

โทร  : 083-539-1493, 093-3921425

อีเมล์ : exceladvance.com@gmail.com

หมายเลขผู้เสียภาษี : 0115562020326

เวลาทำการ : 8:30 – 17:00 น.


คลิกที่นี่… ขอใบเสนอราคา