สอนหรือเรียน excel – powerpoint – access (เบื้องต้น basic – ระดับกลาง intermediate – ขั้นสูง advance)

สอนหรือเรียน excel – powerpoint – access (เบื้องต้น basic – ระดับกลาง intermediate – ขั้นสูง advance)


บริษัท ซีพีดีเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด

ที่อยู่ : 55/122 ซ.กิ่งแก้ว 19 ถ.บางนาตราด กม.12
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540

โทร  : 083-539-1493, 064-269-6494

อีเมล์ : exceladvance.com@gmail.com

หมายเลขผู้เสียภาษี : 0115562020326

เวลาทำการ : 8:30 – 17:00 น.


คลิกที่นี่… ขอใบเสนอราคา