สอนหรือเรียน excel powerpoint access basic intermediate advance

สอน excel เรียน excel – powerpoint – access (เบื้องต้น basic – ระดับกลาง intermediate – ขั้นสูง advance)


วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้

 • เพื่อเรียนรู้การสร้างกลุ่มของข้อมูลทั้งระดับเดียว และหลายระดับ เพื่อสะดวกในการใช้งานในด้าน เช่น การดูข้อมูล หรือ การพิมพ์ข้อมูล

 • เพื่อเรียนรู้การดูข้อมูลให้สะดวกรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลาปรับขนาดตัวหนังสือ ซึ่งจะสะดวกในการใช้งานเพิ่มมากยิ่งขึ้น

 • เพื่อเรียนรู้การจัดข้อมูลในตำแหน่งที่ข้อมูลอยู่กันคนละที่ที่อยู่ไกลกันให้มาอยู่ใกล้กัน เพื่อให้สะดวกในการดูข้อมูลหรือเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างกัน

 • เพื่อเรียนรู้การแสดงข้อมูลในแต่ละ Sheet ตามที่ต้องการแบบพร้อมกันในหน้าจอเดียวกัน

 • เพื่อเรียนรู้การป้องกันการแก้ไขข้อมูลในหลายๆ รูปแบบ

 • เพื่อเรียนรู้ให้เข้าใจในการลิงค์ข้อมูลระหว่างชีต หรือระหว่างไฟล์ ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงป๊อปอัพต่างๆ ที่แจ้งมาว่ามีความหมายอย่างไร และควรจะเลือกอะไรถึงจะถูกต้อง

 • เพื่อเรียนรู้การสร้าง Chart รวมถึงการปรับแต่ง Chart ในจุดต่างๆ

 • เพื่อเรียนรู้การสร้าง Chart อย่างรวดเร็วโดยได้ข้อมูลบางอย่างที่เราต้องการอย่างทันที ไม่ต้องเสียเวลาไปทำการเพิ่มข้อมูลเพิ่มขึ้นมาเหมือนวิธีปกติ รวมถึง Format ต่างๆ ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว


รายละเอียดของหลักสูตรนี้

 • การสร้าง Group Data เพื่อสะดวกในการใช้งานในด้าน Row หรือ Column เช่น การดูข้อมูล หรือ การพิมพ์ข้อมูล

 • การสร้าง Group Data หลายชั้น เพื่อสะดวกในการใช้งาน

 • การ copy ช้อมูลที่แสดงจากการใช้ Group Data

 • การยกเลิกการ Group Data ออกที่ละชั้น

 • การไม่ให้แสดงเครื่องมือของ Group Data เพื่อให้คนอื่นเห็น

 • การให้แสดงเครื่องมือของ Group Data เพื่อสะดวกในการใช้งาน

 • การ Zoom ข้อมูลให้มีขนาดเล็กหรือใหญ่ตามที่ต้องการ

 • การ Zoom ข้อมูลเฉพาะที่โดยให้แสดงข้อมูลในหน้าจอตามที่ต้องการเท่านั้น

 • การแสดงข้อมูลในหลายๆ Sheet พร้อมๆ กัน เพื่อสะดวกในการดูข้อมูลของ Sheet อื่นๆ

 • การแสดงข้อมูลหลายๆ ไฟล์ให้เห็นพร้อมๆ กันในหน้าจอเดียว

 • การเปิดหลายๆ ไฟล์ในครั้งเดียวใน Excel โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเปิดทีละไฟล์

 • การกำหนดให้ Row หรือ Column หยุดอยู่กับที่เมื่อทำการเลื่อน Scroll Bar

 • การป้องกันข้อมูลไม่ให้คนอื่นมาแก้ไขข้อมูล

 • การให้แก้ไขข้อมูลได้ในบางเซล

 • การไม่ให้แก้ไขข้อมูลได้ในบางเซลที่ไม่ต้องการให้แก้ไข

 • การไม่ให้แสดงสูตรที่ทำไว้ เพื่อป้องกันการตรวจสอบแหล่งที่มาของสูตร

 • การป้องกันการเปิดไฟล์โดยจะต้องใส่รหัสผ่านให้ถูกต้องก่อน ถึงจะเปิดไฟล์ได้

 • การป้องกันการแก้ไขข้อมูลโดยจะต้องใส่รหัสผ่านให้ถูกต้องก่อน ถึงจะแก้ไขข้อมูลได้

 • การเชื่อมโยงข้อมูลไปที่ Sheet ใหม่ หรือไฟล์ใหม่

 • การอัพเดทข้อมูลของไฟล์ที่มีการเชื่อมโยงกัน

 • การแก้ไขลิงค์ที่เสีย ให้ลิงค์ไฟล์กันได้เหมือนเดิม

 • การยกเลิกลิงค์ เพื่อให้ข้อมูลเปลี่ยนมาเป็นข้อมูลแบบธรรมดา

 • การทำความเข้าใจกับ pop up ต่างๆ ที่แสดงขึ้นมา เมื่อใช้ไฟล์ที่มีการลิงค์ข้อมูล

 • การให้ไฟล์ถูกอัพเดทโดยอัตโนมัติ เมื่อเปิดไฟล์ที่ถูกลิงค์

 • การไม่ให้ไฟล์ถูกอัพเดทโดยอัตโนมัติ เมื่อเปิดไฟล์ที่ถูกลิงค์

 • การคลิกที่ข้อมูลใน Excel แล้วให้ไปที่ Sheet อื่นหรือไปเปิดไฟล์อื่นหรือไปเปิดเว็บไซต์

 • การสร้างชาร์ต การเปลี่ยนรูปแบบชาร์ต การแก้ไขชาร์ต

 • การพิมพ์เฉพาะข้อมูล หรือการพิมพ์เฉพาะชาร์ตของ Excel

 • การเพิ่มข้อมูลบางส่วนในชาร์ตของ Excel เพื่อให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนในชาร์ต

 • การฟอร์แมทชาร์ตให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น

 • การเก็บรูปแบบของชาร์ตที่ได้สร้างไว้ในหลายๆ รูปแบบเพื่อนำไปสร้างชาร์ตอย่างรวดเร็ว

 • การนำรูปแบบของชาร์ตที่ได้สร้างไว้นำมาใช้งานอย่างรวดเร็ว

 • การสร้างชาร์ตจากรูปแบบที่สร้างไว้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียเวลาปรับแต่งชาร์ต

 • การย้ายชาร์ตไปอยู่ที่ Sheet ใหม่

 • การย้ายชาร์ตไปอยู่รวมกับข้อมูล


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

 • เนื้อหาของหลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ Excel เป็นมาบ้างแล้วแต่ไม่มาก ซึ่งต้องการที่อยากจะเรียนรู้การใช้ Excel ให้คล่องเพิ่มมากขึ้น โดยจะช่วยทำให้ผู้เรียนได้ทราบถึงการใช้งานของ Excel ต่างๆ ได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การใช้งานใน Excel มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


ตัวอย่าง

ตัวอย่าง 1 : การแสดงข้อมูลที่อยู่กัน คนละชีตในไฟล์เดียวกัน แสดงให้เห็นพร้อมกันในหน้าจอเดียว โดยไม่ต้องเสียเวลาในการสลับชีตกลับไปกลับมา ซึ่งจะทำให้สะดวกในการใช้งาน เช่น  การ​ดูข้อมูลของพนักงานทั้งสองคนพร้อมกันระหว่าง Andrew กับ Laura

ตัวอย่าง 2 : การแสดงข้อมูลที่อยู่กันคนละไฟล์ แสดงให้เห็นพร้อมกันในหน้าจอเดียว โดยไม่ต้องเสียเวลาในการสลับไฟล์ไปมา ซึ่งจะทำให้สะดวกในการใช้งาน


ความประทับใจของผู้เข้าอบรม (ตัวอย่างเพียงบางส่วนเท่านั้น)

ปกติก็ใช้ excel บ่อย แต่พอมาเรียนหลักสูตรนี้แล้วทำให้รู้อะไรมากขึ้นอีกเยอะ ช่วยทำให้การทำให้รวดเร็วกว่าแบบเดิมที่เคยทำ ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ ชอบครับ ผู้สอนก็ใจดี อธิบายชัดเจนดี มีตัวอย่างให้ฝึกหัดทำ อาจารย์สอนดีมากเลยครับ

(UDOMSRI DEVELOP CO., LTD. – SENIOR OFFICER – WUTTICHAI JANSRINUAN)

อาจารย์สอนเป็นกันเอง ทำให้ไม่เครียดในการเรียน อาจารย์ใจดี อธิบายชัดเจนดีมาก เข้าใจง่าย มีหลายอย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าจะช่วยให้การใช้งานดีง่ายขึ้น ดีมากค่ะ ขอบคุณอาจารย์ผู้สอนค่ะ
(บ. ศรีสยาม อินเตอร์ จก. พนักงานบัญชี นฤนาถ สุวรรณชาติ)

หลักสูตรนี้ช่วยให้การทำงานสะดวกมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมที่เคยทำ ดีมากครับ อยากเรียนหลักสูตรอื่นอีก จะได้รู้ excel ให้มากขึ้น อาจารย์สอนดีมากครับ เข้าใจง่ายดี
(Narin Engineering Co., Ltd. – Manager – Sombat Vironthorn)

อาจารย์สอนเข้าใจง่ายดี เป็นกันเองมาก
(LIXIL (Thailand) PCL. – Demand planning Specialist – Pattama Tangprasert)

เป็นประโยชน์มาก กับการนำไปใช้ในการปฏบัติงาน
(บริษัท พระนครฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด – HR – วันทนีย์. พรมประเทศ)

มีการอธิบายที่จัดเจน และเข้าใจได้ง่าย
(บริษัท จอมธกล จำกัด – เจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน – นรินทร์ อำพันหอม)

อาจารย์สอนดีมากค่ะ
(CHG – DM – รสสุคนธ์ เหมือนศาสตร์)

อาจารย์สอนดีเข้าใจง่าย
(บริษัท ไทวัสดุ จำกัด – Admin staff – กรรณิการ์ เทียนทับทิม)

อยากให้มีอบรมโปรแกรมดีๆ แบบนี้อีก
(UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd. – AVP – Thanyarat Tongcome)

มีประโยชน์กับการทำงานมาก
(UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd. – VP – Supaporn Naranonthawat)

จะเรียนในขั้นสูงกว่านี้อีกค่ะ
(UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd. – VP – วรรณา อัศววาทิน)

สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ดี
(UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd. – AVP – นส.กชพร ทัศนบริสุทธิ์)

สอนดีมาก
(UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd. – Senior officer – กรวิภา เดชาเลิศกิจ)

อ.สอนเข้าใจง่าย
(UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd. – VP2 – กมลรัตน์ ลาภเจริญวงศ์)

เนื้อหาดีค่ะ
(UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd. – AVP – Sirincha Puasripaibool)

มีประโยชน์กับการทำงานมากค่ะ
(UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd. – ผู้จัดการ – ชัญญานุช​ เลอธนโชติ)

โดยรวม คือ ดี ครับ
(UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd. – ผู้อำนวยการประหยัด ตันสืบเชื้อสาย)

เป็นประโยชน์มาก เหมาะแก่การประยุกต์ใช้กับงานทำงานในปัจจุบัน
(บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด – Recruitment – อัญชลี พัฒน์แก้ว)

หลักสูตรดีมากคะ ทำให้เราได้รุ้และเข้าใจในการที่จะใช้โปรแกรมได้ดีกว่าเดิม
(บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด – Talent sourcing – Rungchat rungsahwang)

อาจารย์สอนดี เข้าใจและสอบถามผู้เรียนเป็นระยะ เพื่อให้เข้าใจไปพร้อมๆ กัน
(บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด – HR SETUP – หนึ่งฤทัย โปร่งจิตร)

อาจารย์​สอนเข้าใจได้ง่าย ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น
(บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด – Staff – พรนภา เสชนะ)