บจก.รี้ด เทรดเด็กซ์ – หลักสูตร Course Excel ( 2 days from 5 days )

บจก.รี้ด เทรดเด็กซ์ – หลักสูตร Course Excel ( 2 days from 5 days )

บจก.เดนท์สพลาย ซิโรน่า (ประเทศไทย) – หลักสูตร Excel Intermediate

บจก.เพาเวอร์ พลัส มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส – หลักสูตร Excel Advance PivotTable 1

บจก.วายเอ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส – หลักสูตร Excel Advance Function 1

บจก.คอมมิวเวล เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) – หลักสูตร Excel Basic

บจก.คอมมิวเวล เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) – หลักสูตร Excel Basic

บจก.คอมมิวเวล เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) – หลักสูตร Excel Basic

บจก.คอมมิวเวล เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) – หลักสูตร Excel Basic

บจก.คอมมิวเวล เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) – หลักสูตร Excel Intermediate