อบรมป็นแบบกลุ่ม

หมายเหตุ : 

 • รูปแบบการอบรมมี 2 รูปแบบ
  1. อบรมแบบ Online ในรูปแบบบริษัท   
  2. อบรมที่บริษัทลูกค้า หรือ Inhouse
 • ถ้าต้องการทราบราคาอบรมของหลักสูตรที่ต้องการ ลูกค้าจะต้องกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา (ที่ด้านล่าง) เท่านั้น ถ้าไม่แสดงแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา (ที่ด้านล่าง) ให้ลอง refresh ที่หน้าจออีกครั้ง แต่ถ้าทำแล้วไม่แสดงแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา สามารถแจ้งข้อมูลมาทางอีเมล์ได้ที่ exceladvance.com@gmail.com  โดยแจ้งรายละเอียดดังนี้ คือ
  ชื่อบริษัท, ที่อยู่ที่จะอบรม, ชื่อ-นามสกุล ผู้ติดต่อ, เบอร์โทร.บริษัทและเบอร์ต่อ, โทรศัทพ์มือถือ, อีเมล์, หลักสูตรที่ต้องการอบรม, จำนวนผู้อบรม, ช่วงเวลาที่จะอบรม
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับแจ้งราคาทางโทรศัพท์

ระยะเวลาในการอบรม

หลักสูตร Excel และ หลักสูตร PowerPoint

 • เรียนหลักสูตรละ 1 วัน ( 1 ชื่อวิชา คือ 1 หลักสูตร ) ตั้งแต่ 9:00 น. – 16:00 น.
  (เบรค 15 นาที 2 ช่วง เวลา 10:30 น. และ 14:30 น. พักเที่ยง 1 ชม. เวลา 12:00 น.)

หลักสูตร Access และ หลักสูตร Power BI Desktop

 • เรียนหลักสูตรละ 2 วัน ( 1 ชื่อวิชา คือ 1 หลักสูตร ) ตั้งแต่ 9:00 น. – 16:00 น.
  (เบรค 15 นาที 2 ช่วง เวลา 10:30 น. และ 14:30 น. พักเที่ยง 1 ชม. เวลา 12:00 น.)