วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้

 • เพื่อเรียนรู้การใช้งานของ Name เพื่อช่วยให้สะดวกในการนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสูตรของ Excel หรือเรื่องอื่นๆ ใน Excel ที่จะแก้ข้อจำกัดในบางเรื่องของใช้งาน Excel ให้ทำงานได้
 • เพื่อเรียนรู้การใช้งานด้านการดึงข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ที่สูตร Vlookup ไม่สามารถทำได้
 • เพื่อเรียนรู้การดึงข้อมูลหรือตัวเลข ที่อยู่ในรูปแบบตารางออกมาแสดงได้อย่างรวดเร็ว
 • เพื่อเรียนรู้การย่อสูตรให้สั้นลงเป็นอย่างมาก ด้วยการใช้ Array เป็นตัวจัดการ
 • เพื่อแก้ปัญหาการใช้งาน PivotTable ที่ข้อมูลอยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น ข้อมูลในรูปแบบของ Text File หรือ ข้อมูลในรูปแบบ Access ที่เป็น Table หรือ SQL เป็นต้น
 • เพื่อนำข้อมูลของ Excel ที่เก็บแยกในแต่ละไฟล์ หรือ เก็บแยกในแต่ละชีต นำมาสร้าง PivotTable ได้โดยไม่ต้องใช้คำสั่ง Vlookup ให้ยุ่งยากและซับซ้อน
 • เพื่อเรียนรู้การทำ Consolidate PivotTable จากข้อมูลหลายที่
 • เพื่อเรียนรู้การดึงข้อมูลตามที่ต้องการจาก PivotTable ด้วยการใช้สูตร GetPivotData
 • เพื่อเรียนรู้การทำให้ PivotTable นั้นมีขนาดเล็กลง ถ้าจำเป็นต้องส่งให้บุคคลอื่นทางอีเมล์
 • เพื่อเรียนรู้การกรองข้อมูลต่างๆ ให้สะดวกรวดเร็วด้วยการใช้งาน Slicer ในรูปแบบพิเศษ เช่น ใช้ Slicer ในรูปแบบ Alphabet

รายละเอียดของหลักสูตรนี้

 • หลักสูตรนี้จะสอนเกี่ยวกับการใช้ Name ใน Excel ในรูปแบบต่างๆ และการนำไปประยุกต์ใช้งานในหลายๆ รูปแบบ ซึ่งจะช่วยให้การทำงานใน Excel ได้ดียิ่งขึ้น สะดวกรวดเร็ว และประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น
 • การใช้ Name ใน Excel ซึ่งจะช่วยในหลายๆ เรื่องของการใช้งานใน Excel เช่น การดูสูตรเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น , การย่อสูตรให้สั้นลง , การตรวจสอบสูตรทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้น , การสร้างสูตรที่ง่ายและรวดเร็วกว่าแบบเดิม
 • วิธีการสร้างชื่อ Name ใน Excel , การแก้ไขชื่อ Name , การลบชื่อ Name และการนำชื่อ Name ไปใช้ใน Excel ซึ่งการใช้ Name ใน Excel นั้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในสูตร หรือ ใน Function ของ Excel ได้ในหลายๆ เรื่อง เช่น การสร้างสูตรที่ทำให้สร้างได้ง่ายยิ่งขึ้น , การทำให้สูตรของ Excel นั้นสั้นลง
 • การแก้ปัญหาเรื่อง Error Name ว่าจะแก้ไขได้อย่างไร
 • การเช็คสูตรที่สร้างไว้ให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น และในอีกหลายๆ เรื่องที่สามารถนำ Name ไปประยุกต์ใช้ใน Excel เพื่อทำให้การทำงานนั้นสะดวกและง่ายมากยิ่งขึ้น
 • การเรียนรู้ถึงการใช้สูตรที่เกี่ยวกับ Offset, Index, Match, Indirect
 • การเรียนรู้สูตรที่จะเข้ามาแก้ปัญหาการใช้ Vlookup ซึ่งบางครั้งการใช้ Vlookup ก็ไม่สามารถที่จะใช้ดึงข้อมูลตามที่ต้องการได้
 • การดึงข้อมูลที่อยู่ทางด้านซ้ายของ Code ที่ต้องการดึงข้อมูล โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาทำการย้ายข้อมูลให้มาทางด้านขวาของ Code ใหม่ทุกครั้ง
 • การดึงข้อมูลข้าม Sheet โดยไม่ต้องเสียเวลา copy และ paste กันบ่อยๆ เช่น มีการสร้าง Sheet ที่แยกไว้เป็นรายปี หรือ เป็นรายเดือน โดยที่เราแค่เลือกชื่อปีที่ต้องการ หรือ เลือกชื่อเดือนที่ต้องการ ก็จะได้ข้อมูลมาแสดงในทันที โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาไป copy ข้อมูลจากชีตของปี หรือ เดือน ที่ต้องการ แล้วมา paste ลงในอีกชีตที่ต้องการใช้งาน ซึ่งจะช่วยให้สะดวกในการทำงานมากยิ่งขึ้น
 • การทำสูตรให้สั้นลงด้วยการสร้างสูตรในรูปแบบของ Array เช่น การหาผลรวม การหาค่าเฉลี่ย การนับจำนวน การหาผลรวมได้โดยที่ยังมี Error ปรากฏอยู่ การหายอดรวมย่อยของแต่ละกลุ่มสินค้า หรือ แต่ละกลุ่มของข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดเวลา, ไม่ต้องใช้จำนวนคอลัมพ์มาก หรือ บางครั้งไม่สามารถหาผลรวมของแต่ละกลุ่มสินค้า หรือ ผลรวมของแต่กลุ่มของข้อมูลได้ เพราะอาจจะมีเป็นจำนวนมาก แต่ในวิธีนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ได้อย่างรวดเร็วและง่ายมาก
 • การใช้งาน PivotTable ในรูปแบบขั้น Advance ที่เหนือกว่าการใช้งาน PivotTable ในรูปแบบธรรมดาที่ทำกัน โดยเชื่อมต่อข้อมูลจากภายนอกในรูปแบบต่างๆ เช่น Excel File, Text File, Access File หรือ SQL เป็นต้น

 • การดึงข้อมูลคนละไฟล์หรือคนละชีต โดยไม่ต้องใช้ Vlookup ในการดึงข้อมูลให้ยุ่งยาก

 • การนำไฟล์ข้อมูลที่แยกกันอยู่คนละชีตในไฟล์เดียวกัน เช่น ไฟล์ที่แยกตามปีต่างๆ หรือแยกตามเดือนต่างๆ นั้น สามารถนำมาสร้างรายงานสรุป หรือ PivotTable ได้โดยไม่ต้องนำไฟล์ทั้งหมดก๊อปปี้มารวมกันอยู่ในชีตเดียวกัน ซึ่งจะทำให้ไม่สะดวกในการทำ PivotTable เพราะถ้ามีข้อมูลเพิ่มขึ้นหรือลดลงในแต่ละชีต ก็ต้องทำการปรับข้อมูลในฐานข้อมูลที่นำมารวมกันในชีตเดียวกันใหม่ทุกๆ ครั้ง  ซึ่งวิธีใหม่นี้จะง่ายกว่าในการทำPivotTable โดยไม่ต้องทำการก๊อปปี้ข้อมูลเลย ก็สามารถนำข้อมูลต่างๆ นั้นมาสร้าง PivotTable ได้ในไฟล์เดียวกัน ซึ่งทำให้สามารถดูรายงานสรุปได้ง่ายยิ่งขึ้น

 • การนำไฟล์ฐานข้อมูลต่างๆ เช่น ระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับการขาย หรือระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับด้านบุคคล มาสร้างเป็นรายงานสรุป PivotTable ได้ด้วยโปรแกรม Excel โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมอื่น เช่น ใช้โปรแกรม Access หรือ โปรแกรมระบบใหญ่ มาสร้างเป็นรายงานสรุป ซึ่งจะยุ่งยากในการใช้งาน

 • การนำฐานข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น ในรูปแบบของ Text File หรือ ในรูปแบบของ Access หรือ ในรูปแบบของ SQL เป็นต้น ซึ่งมีจำนวนข้อมูลเป็นจำนวนมากก็สามารถในมาใช้สร้างเป็น PivotTable ได้

 • เทคนิคการแก้ปัญหา เมื่อ Refresh Data แล้ว ขนาดของ Column ที่ทำไว้ยังคงเหมือนเดิม

 • เทคนิคการแก้ปัญหา เมื่อ Refresh Data แล้ว Format ที่ทำไว้ยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไป

 • เทคนิคการกรองข้อมูลบางส่วนจากฐานข้อมูลภายนอกตามที่ต้องการ โดยไม่ต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดจากฐานข้อมูลภายนอกเพื่อจะนำมาสร้าง PivotTable ตามที่ต้องการได้

 • เทคนิคส่งรายงานสรุป หรือ PivotTable ไปให้คนอื่นทางอีเมล์โดยให้ไฟล์เล็กลง และไม่ให้แก้ไข PivotTable ที่เราได้สร้างไว้

 • เทคนิคการตั้งเวลา Update Data ตามที่ต้องการ

 • เทคนิคการเปิดไฟล์ใช้งาน PivotTable แล้วให้ข้อมูลถูก Update โดยอัตโนมัติ ก่อนเริ่มการใช้งาน

 • เทคนิคการสร้างข้อมูลขึ้นใหม่ตามที่ต้องการ โดยไม่ต้องไปสร้างคอลัมพ์เพิ่มที่ไฟล์ฐานข้อมูลที่เราใช้อยู่ ซึ่งจะทำให้สะดวกเป็นอย่างมากในการใช้งาน

 • เทคนิคการสร้าง Slicer เพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูลให้ง่ายยิ่งขึ้น โดยค้นหาตาม Alphabet ของต้วอักษรจาก A-Z เพื่อง่ายต่อการค้นหาข้อมูลให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

 • เทคนิคการค้นหาข้อมูลใน Slicer ตามวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ ซึ่งข้อมูลนั้นเป็นแบบวันที่ทั่วไป

 • เทคนิคการสร้าง Slicer ในชาร์ตเพื่อให้สะดวกในการแสดงข้อมูลในชาร์ต

 • เทคนิคการใช้ในสูตรที่อยู่ภายนอก PivotTable โดยใช้ร่วมกันกับข้อมูลใน PivotTable แต่ไม่แสดง GetPivotData ซึ่งจะแสดงเป็นแบบเซลธรรมดาทั่วไป

 • เทคนิคการใช้ GetPivotData เพื่อหาข้อมูลที่ต้องการใน PivotTable

 • เทคนิคการให้เครื่อง Highlight ข้อมูลของตัวเลขโดยอัตโนมัติ เมื่อเลือกข้อมูลตามที่ต้องการเพื่อสะดวกในการดูข้อมูลโดยไม่ต้องใช้การ Filter จากใน PivotTable


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

 • เนื้อหาของหลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะเรียนรู้สูตรในขั้นสูงขึ้นมากกว่าการใช้สูตรธรรมดาทั่วๆ ไป
 • ผู้ที่ต้องการเรียนรู้วิธีการดึงข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ที่นอกเหนือจากการใช้สูตร Vlookup ที่เคยใช้ หรือ Vlookup ไม่สามารถทำได้
 • ผู้ที่ต้องการเรียนรู้วิธีการดึงข้อมูลข้างชีต เพื่อจะได้สะดวกในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น
 • ผู้ที่ต้องการอยากทำสูตรย่อให้สั้นลงเป็นอย่างมากด้วย Array แต่ไม่ทราบว่าการใช้งาน Array ทำอย่างไร
 • ผู้ที่ต้องการนำไปต่อยอดจากงานที่ทำอยู่ให้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
 • ผู้ที่ต้องการสร้างรายงานสรุป หรือ PivotTable จากข้อมูลที่แยกกันอยู่ หรือ ไฟล์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ หรือ ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคในขั้น Advance เพื่อใช้ในการสร้าง PivotTable ซึ่งจะปลดล็อคข้อจำกัดหลายๆ อย่างที่เคยติดปัญหากัน เช่น ข้อมูลนั้นอยู่แยกกัน หรือ ไฟล์มีขนาดใหญ่ หรือ Slicer ที่มีข้อจำกัด เป็นต้น

 • สำหรับผู้ที่เคยสร้างรายงานสรุปด้วย PivotTable มาก่อน แต่ไม่มาก หรือ ผู้ที่มีข้อมูลที่แยกกันอยู่และจำเป็นที่ต้องนำข้อมูลเหล่านั้นมาสร้าง Consolidate PivotTable เพื่อให้ง่ายในการดูสรุปข้อมูล


ตัวอย่าง

ตัวอย่าง : การให้แสดงตัวเลขของเดือนตามที่ต้องการ โดยป้อนแค่ชื่อเดือนเท่านั้นในช่องสีส้ม ซึ่งตัวเลขจะถูกดึงจากข้อมูลทางด้านขวามาแสดงโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องใช้วิธีการ copy และ paste เหมือนวิธีปกติแบบเดิมๆ


ตัวอย่าง 1 : การสร้างรายงานสรุป หรือ PivotTable จากข้อมูลที่แยกเก็บแต่ละชีต หรือ แต่ละไฟล์ ซึ่งข้อมูลจะเก็บเป็นรายวันเท่านั้น ซึ่งสามารถสรุปเป็นรายปีและรายไตรมาสได้ เป็นต้น

PivotTable

ตัวอย่าง 2 : การสร้างรายงานสรุป หรือ PivotTable ที่นำข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล เช่น ระบบขาย ที่ต้องนำข้อมูลมาใช้ร่วมกัน โดยไม่ต้องใช้ Vlookup ให้ยุ่งยาก เป็นต้น

PivotTable

ตัวอย่าง 3 : การสร้าง Slicer แบบพิเศษ เพื่อค้นหาข้อมูลตาม Alphabet ของตัวอักษรแรกของ Product ซึ่งโดยทั่วไป Slicer จะไม่มี เป็นต้น

ตัวอย่าง 4 : การสร้าง Slicer แบบพิเศษ เพื่อค้นหาข้อมูล Start Date ตามวัน Mon – Sun ซึ่งปกติ Slicer จะไม่มี เป็นต้น

ตัวอย่าง 5 : การเลือกข้อมูลที่ต้องการที่ด้านบน จากนั้นเครื่องจะ Highlight ตัวเลขให้โดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องเสียเวลาหาตัวเลข หรือใช้ Filter จากใน PivotTable เป็นต้น