สอนหรือเรียน excel – powerpoint – access (เบื้องต้น basic – ระดับกลาง intermediate – ขั้นสูง advance)

สอน excel เรียน excel – powerpoint – access (เบื้องต้น basic – ระดับกลาง intermediate – ขั้นสูง advance)


รายละเอียดของหลักสูตรนี้

 • การ Backup ข้อมูล เพื่อป้องกันข้อมูลที่ใช้งานจริงเกิดเสียหาย ซึ่งสามารถที่จะนำข้อมูลกลับมาใช้งานได้อีก
 • การนำ Table แยกออกไปเป็นไฟล์ใหม่ เพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นมาแก้ไขโครงสร้างของ Table ได้
 • การนำ Table ที่ได้แยกออกไปเป็นไฟล์ใหม่กลับมาที่ไฟล์เดิม
 • การแก้ไข Link ของ Table ถ้าเกิดลิงค์มีการเสียหายเกิดขึ้น
 • การบีบอัดข้อมูลของ Access หรือ การทำให้ไฟล์ Access มีขนาดเล็กลง ทุกครั้งที่มีการปิดไฟล์
 • การเปลี่ยนข้อมูล Access จากเวอร์ชั่นเก่ามาเป็นเวอร์ชั่นใหม่ หรือ การเปลี่ยนข้อมูลจากเวอร์ชั่นใหม่ให้กลับไปเป็นเวอร์ชั่นเก่า
 • การออกแบบ Relationship เพื่อดูความสัมพันธ์ของ Table ต่างๆ ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร ซึ่งจะทำให้ดูง่ายและเข้าใจความสัมพันธ์ของแต่ละ Table ให้ง่ายมากยิ่งขึ้น
 • การเจาะลึกถึงวิธีการสร้างความสัมพันธ์ของแต่ละ Table ด้วย Relationship
 • การให้ผู้ใช้งานสามารถป้อนเงื่อนไขที่ต้องการเอง โดยไม่ต้องเข้าไปแก้ไขเงือนไขที่ได้สร้างไว้ใน Query บ่อยๆ
 • การสร้าง Query ในระดับ Advance
 • การ Format ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยให้สะดวกในการใช้งาน
 • การเช็คข้อมูลว่ามีการป้อนซ้ำหรือไม่ใน Access
 • การดึงข้อมูลตามเงื่อนไขที่ต้องการให้ออกไปเป็น Table ใหม่ หรือ นำออกไปไว้ที่ไฟล์อื่นได้ทันที
 • การรวบรวมข้อมูลจาก Table ต่างๆ ให้มาอยู่ใน Table เดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจาก Access หรือ ข้อมูลจาก Excel

เนื้อหาของหลักสูตรนี้ จะได้เรียนรู้กับวิธีการใช้โปรแกรม Access ตั้งแต่ในขั้นระดับกลางถึงระดับสูง เพื่อที่จะทำให้การใช้งาน Access ได้ดียิ่งขึ้น


ความประทับใจของผู้เข้าอบรม (ตัวอย่างเพียงบางส่วนเท่านั้น)

ดีมากเลยครับ เมื่อก่อนเคยใช้ Access จากที่คนอื่นสร้างมาให้แล้วเราก็มาทำ Query ต่ออีกนิดหน่อย แต่หลังจากที่ได้เรียนหลักสูตรนี้แล้ว ทำให้มีความเข้าใจใน Access เพิ่มมากยิ่งขึ้น สามารถที่จะทำอะไรได้มากกว่าที่เคยทำมาก่อน อย่างการสร้าง Query ในระดับ advance เช่น ไม่ต้องมาแก้เงื่อนไขใน Query บ่อยๆ เหมือนที่เคยทำ ซึ่งวิธีใหม่ที่อาจารย์ได้สอนนี้ สามารถให้ผู้ใช้สร้างข้อมูลหรือเงื่อนไขที่ต้องการเองได้เลย โดยไม่ต้องเข้าไปแก้เงื่อนไขใน Query บ่อยๆ เยี่ยมมากเลยครับ

(STAR INTER CO., LTD. – OFFICER – MANOON SIRIWIWAT)