สอนหรือเรียน excel powerpoint access basic intermediate advance

สอน excel เรียน excel – powerpoint – access (เบื้องต้น basic – ระดับกลาง intermediate – ขั้นสูง advance)


วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้

 • เพื่อเรียนรู้การใช้งาน Excel สำหรับผู้ที่มีความรู้ Excel มาไม่มาก
 • เพื่อเรียนรู้การใช้งานที่เกี่ยวกับ sheet ในด้านต่างๆ เพื่อให้ใช้งาน Excel ได้สะดวกและรวดเร็ว
 • เพื่อเรียนรู้การใช้งานด้านการเลือกพื้นที่ข้อมูล เพื่อใช้ในการย้าย หรือก๊อปปี้ข้อมูล หรือการฟอร์แมทข้อมูล เป็นต้น
 • เพื่อเรียนรู้การใช้สูตรที่เป็นพื้นฐานที่ต้องใช้
 • เพื่อเรียนรู้การใช้งานสูตรที่เป็นรูปแบบ Absolute และ Relative ว่าต้องใช้งานอย่างไร ซึ่งการใช้สูตรจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เรื่องนี้
 • เพื่อเรียนรู้การใช้งาน Comment เพื่อสะดวกในการบันทึกหมายเหตุที่เราต้องการจะบันทึก
 • เพื่อเรียนรู้การใช้งานด้านการพิมพ์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ
 • เพื่อเรียนรู้การใช้งาน Ribbon และ Toolbar

รายละเอียดของหลักสูตรนี้

 • การจัดการกับ Sheet ในรูปแบบต่างๆ ที่จะทำให้การทำงานใน Excel มีความรวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้น
 • การย้าย หรือการก๊อปปี้ Sheet ไปยังตำแหน่งใหม่ หรือย้ายไปไว้ที่ไฟล์ใหม่ หรือย้ายไปไว้ในไฟล์อื่นที่ต้องการ 
 • การใส่สีให้กับ Sheet เพื่อสะดวกในการใช้งาน
 • การเลือกพื้นที่ในลักษณะต่างๆ การจัดการเรื่อง Row และ Column ใน Excel เช่น การเลือกข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ของ Row และ Column เพื่อให้สะดวกในการใช้งานในเรื่องอื่นๆ
 • การ copy ข้อมูล ใน Excel แบบ paste ได้ครั้งเดียว หรือ paste ได้หลายๆ ครั้ง
 • การ copy ข้อมูลไปยังที่ใหม่โดยจะให้เป็นสูตร หรือไม่ให้เป็นสูตร ก็สามารถทำได้
 • การ paste โดยได้ขนาดความกว้างของ column เท่าเดิมจากข้อมูลต้นแบบ
 • การเพิ่ม และการลบ ข้อมูล ในลักษณะต่างๆ
 • การซ่อนข้อมูลที่ Row หรือ Column เพื่อไม่ให้คนอื่นเห็น
 • การแสดงข้อมูลที่ซ่อนไว้ออกมาใช้งานที่ Row หรือ Column
 • การใส่รูปภาพใน Excel
 • การใช้งาน Format Cell ในลักษณะต่างๆ เช่น ในรูปแบบ ตัวหนังสือ ตัวเลข และ วันที่
 • การสร้างสูตรคำนวณเพื่อที่จะคำนวณหาตัวเลข โดยจะต้องเข้าใจวิธีการสร้างสูตรให้ถูกต้อง ซึ่งอาจจะไม่แสดง Error ถ้ามีการใส่สูตรผิด แต่ผลคำตอบที่ได้อาจจะผิดได้เพราะเกิดจากการที่ไม่เข้าใจวิธีการใส่สูตรที่ถูกต้อง ซึ่งวิธีการสร้างสูตรคำนวณที่ถูกต้องใน Excel นั้นเป็นจุดที่สำคัญในการสร้างสูตรคำนวณของ Excel
 • การสร้างสูตรด้วยการใช้รูปแบบ Absolute และ Relative ในการหาข้อมูล
 • การใช้สูตรที่ยอดนิยมใช้กัน เช่น การหาผลรวม การหาค่าเฉลี่ย การหาจำนวน การหาค่าสูงสุด การหาค่าต่ำสุด ของตัวเลข
 • การสร้าง การแก้ไข และการลบ Comment หรือ หมายเหตุ ใน Excel
 • การแสดง Comment ที่ได้สร้างไว้
 • การซ่อน Comment เพื่อไม่ให้ใครเห็น ว่ามีการสร้าง Comment เอาไว้ใน speadsheet
 • การหา Comment ที่ได้สร้างไว้
 • การพิมพ์ข้อมูล และ Comment ออกมาด้วยกัน
 • การลบ Comment ทั้งหมดที่มีในครั้งเดียว
 • การจัดข้อมูลส่วนที่เกินให้พิมพ์อยู่ในหน้าเดียวกัน
 • การพิมพ์เฉพาะข้อมูลที่ต้องการ
 • การพิมพ์ข้อมูลเฉพาะพื้นที่ที่ต้องการหลายๆ ที่และให้แสดง Header ในทุกๆ หน้าที่พิมพ์
 • การตัดแบ่งหน้าใหม่ในการพิมพ์
 • การสร้าง Header และ Footer
 • การพิมพ์หมายเลขของ Row และ Column ออกมาด้วย
 • การพิมพ์เส้น Gridline เพื่อง่ายในการดูข้อมูลในรูปแบบของตาราง โดยไม่ต้องวาดตารางในข้อมูล
 • การจัดการเรื่องกระดาษที่จะพิมพ์
 • การซ่อน Ribbon เพื่อให้แสดงพื้นที่ของข้อมูลให้เพิ่มมากขึ้น
 • การยกเลิกการซ่อน Ribbon
 • การสร้าง Menu ของเราเองที่ Ribbon เพื่อให้สะดวกในการใช้งานใน Excel
 • การย้าย Toolbar เพื่อให้สะดวกในการใช้งาน
 • การเพิ่มปุ่มคำสั่งของ Toolbar ต่างๆ เพื่อให้สะดวกรวดเร็วในการใช้งานใน Excel
 • การฝั่งปุ่มคำสั่งให้อยู่กับไฟล์ที่ใช้งาน เพื่อสะดวกในการใช้งานใน Excel
 • การลบปุ่มคำสั่งของ Toolbar ถ้าไม่ต้องการใช้อีกต่อไป

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

 • เนื้อหาของหลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยใช้ Excel มาก่อน ซึ่งจะช่วยทำให้ผู้เรียนได้ทราบถึงการใช้งานของ Excel ต่างๆ ในขั้นเบื้องต้นได้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การใช้งานใน Excel มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ความประทับใจของผู้เข้าอบรม (ตัวอย่างเพียงบางส่วนเท่านั้น)

ไม่ค่อยรู้การใช้งาน excel มาก อยากใช้งาน excel ให้ดีขึ้น เลยลองมากเรียนหลักสูตรนี้ ต้องขอขอบคุณอาจารย์ผู้สอนที่ช่วยสอนให้รู้ excel ได้ดีขึ้นกว่าเดิมเพิ่มขึ้นมาก คิดว่าจะลงเรียนในหลักสูตรอื่นๆ อีก ชอบอาจารย์ที่สอนเข้าใจง่าย อาจารย์ใจเย็น คอยดูว่าทำไม่ได้ตรงไหนก็จะคอยช่วยตลอด ชอบมากเลยครับ
(LINER CO., LTD. – OFFICER – SUCHART MANEEWONG)

อ.สอนเคล็ดลับ/ขั้นตอน/วิธีลัดได้ดีมากๆสามารถนำมาใช้กับการทำงานได้จริง
(บ. พระนครฮอนด้าออโตโมบิล จก. – หัวแผนกบริการ – สุรัตน์ สุวิยานนท์)