ส่งต่อให้เพื่อน...Email this to someoneShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0
สอนหรือเรียน excel powerpoint access basic intermediate advance

สอน excel เรียน excel – powerpoint – access (เบื้องต้น basic – ระดับกลาง intermediate – ขั้นสูง advance)


วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้

 • เพื่อเรียนรู้การสร้างกลุ่มของข้อมูลทั้งระดับเดียว และหลายระดับ เพื่อสะดวกในการใช้งานในด้าน เช่น การดูข้อมูล หรือ การพิมพ์ข้อมูล
 • เพื่อเรียนรู้การดูข้อมูลให้สะดวกรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลาปรับขนาดตัวหนังสือ ซึ่งจะสะดวกในการใช้งานเพิ่มมากยิ่งขึ้น
 • เพื่อเรียนรู้การจัดข้อมูลในตำแหน่งที่ข้อมูลอยู่กันคนละที่ที่อยู่ไกลกันให้มาอยู่ใกล้กัน เพื่อให้สะดวกในการดูข้อมูลหรือเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างกัน
 • เพื่อเรียนรู้การแสดงข้อมูลในแต่ละ Sheet ตามที่ต้องการแบบพร้อมกันในหน้าจอเดียวกัน
 • เพื่อเรียนรู้การป้องกันการแก้ไขข้อมูลในหลายๆ รูปแบบ
 • เพื่อเรียนรู้ให้เข้าใจในการลิงค์ข้อมูลระหว่างชีต หรือระหว่างไฟล์ ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงป๊อปอัพต่างๆ ที่แจ้งมาว่ามีความหมายอย่างไร และควรจะเลือกอะไรถึงจะถูกต้อง
 • เพื่อเรียนรู้การสร้าง Chart รวมถึงการปรับแต่ง Chart ในจุดต่างๆ
 • เพื่อเรียนรู้การสร้าง Chart อย่างรวดเร็วโดยได้ข้อมูลบางอย่างที่เราต้องการอย่างทันที ไม่ต้องเสียเวลาไปทำการเพิ่มข้อมูลเพิ่มขึ้นมาเหมือนวิธีปกติ รวมถึง Format ต่างๆ ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

รายละเอียดของหลักสูตรนี้

 • การสร้าง Group Data เพื่อสะดวกในการใช้งานในด้าน Row หรือ Column เช่น การดูข้อมูล หรือ การพิมพ์ข้อมูล
 • การสร้าง Group Data หลายชั้น เพื่อสะดวกในการใช้งาน
 • การ copy ช้อมูลที่แสดงจากการใช้ Group Data
 • การยกเลิกการ Group Data ออกที่ละชั้น
 • การไม่ให้แสดงเครื่องมือของ Group Data เพื่อให้คนอื่นเห็น
 • การให้แสดงเครื่องมือของ Group Data เพื่อสะดวกในการใช้งาน
 • การ Zoom ข้อมูลให้มีขนาดเล็กหรือใหญ่ตามที่ต้องการ
 • การ Zoom ข้อมูลเฉพาะที่โดยให้แสดงข้อมูลในหน้าจอตามที่ต้องการเท่านั้น
 • การแสดงข้อมูลในหลายๆ Sheet พร้อมๆ กัน เพื่อสะดวกในการดูข้อมูลของ Sheet อื่นๆ
 • การแสดงข้อมูลหลายๆ ไฟล์ให้เห็นพร้อมๆ กันในหน้าจอเดียว
 • การเปิดหลายๆ ไฟล์ในครั้งเดียวใน Excel โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเปิดทีละไฟล์
 • การกำหนดให้ Row หรือ Column หยุดอยู่กับที่เมื่อทำการเลื่อน Scroll Bar
 • การป้องกันข้อมูลไม่ให้คนอื่นมาแก้ไขข้อมูล
 • การให้แก้ไขข้อมูลได้ในบางเซล
 • การไม่ให้แก้ไขข้อมูลได้ในบางเซลที่ไม่ต้องการให้แก้ไข
 • การไม่ให้แสดงสูตรที่ทำไว้ เพื่อป้องกันการตรวจสอบแหล่งที่มาของสูตร
 • การป้องกันการเปิดไฟล์โดยจะต้องใส่รหัสผ่านให้ถูกต้องก่อน ถึงจะเปิดไฟล์ได้
 • การป้องกันการแก้ไขข้อมูลโดยจะต้องใส่รหัสผ่านให้ถูกต้องก่อน ถึงจะแก้ไขข้อมูลได้
 • การเชื่อมโยงข้อมูลไปที่ Sheet ใหม่ หรือไฟล์ใหม่
 • การอัพเดทข้อมูลของไฟล์ที่มีการเชื่อมโยงกัน
 • การแก้ไขลิงค์ที่เสีย ให้ลิงค์ไฟล์กันได้เหมือนเดิม
 • การยกเลิกลิงค์ เพื่อให้ข้อมูลเปลี่ยนมาเป็นข้อมูลแบบธรรมดา
 • การทำความเข้าใจกับ pop up ต่างๆ ที่แสดงขึ้นมา เมื่อใช้ไฟล์ที่มีการลิงค์ข้อมูล
 • การให้ไฟล์ถูกอัพเดทโดยอัตโนมัติ เมื่อเปิดไฟล์ที่ถูกลิงค์
 • การไม่ให้ไฟล์ถูกอัพเดทโดยอัตโนมัติ เมื่อเปิดไฟล์ที่ถูกลิงค์
 • การคลิกที่ข้อมูลใน Excel แล้วให้ไปที่ Sheet อื่นหรือไปเปิดไฟล์อื่นหรือไปเปิดเว็บไซต์
 • การสร้างชาร์ต การเปลี่ยนรูปแบบชาร์ต การแก้ไขชาร์ต
 • การพิมพ์เฉพาะข้อมูล หรือการพิมพ์เฉพาะชาร์ตของ Excel
 • การเพิ่มข้อมูลบางส่วนในชาร์ตของ Excel เพื่อให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนในชาร์ต
 • การฟอร์แมทชาร์ตให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น
 • การเก็บรูปแบบของชาร์ตที่ได้สร้างไว้ในหลายๆ รูปแบบเพื่อนำไปสร้างชาร์ตอย่างรวดเร็ว
 • การนำรูปแบบของชาร์ตที่ได้สร้างไว้นำมาใช้งานอย่างรวดเร็ว
 • การสร้างชาร์ตจากรูปแบบที่สร้างไว้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียเวลาปรับแต่งชาร์ต
 • การย้ายชาร์ตไปอยู่ที่ Sheet ใหม่
 • การย้ายชาร์ตไปอยู่รวมกับข้อมูล

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

 • เนื้อหาของหลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ Excel เป็นมาบ้างแล้วแต่ไม่มาก ซึ่งต้องการที่อยากจะเรียนรู้การใช้ Excel ให้คล่องเพิ่มมากขึ้น โดยจะช่วยทำให้ผู้เรียนได้ทราบถึงการใช้งานของ Excel ต่างๆ ได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การใช้งานใน Excel มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(ถ้าพนักงานของบริษัทท่านไม่แน่ใจว่าควรจะเรียนในหลักสูตรนี้หรือไม่ ทางบริษัทเรามีการทดสอบวัดความรู้ของพนักงานก่อน เพื่อที่จะได้วัดความรู้ของพนักงานว่าควรที่จะเรียนในหลักสูตรนี้หรือไม่)


ตัวอย่าง

ตัวอย่าง 1 : การแสดงข้อมูลที่อยู่กัน คนละชีตในไฟล์เดียวกัน แสดงให้เห็นพร้อมกันในหน้าจอเดียว โดยไม่ต้องเสียเวลาในการสลับชีตกลับไปกลับมา ซึ่งจะทำให้สะดวกในการใช้งาน เช่น  การ​ดูข้อมูลของพนักงานทั้งสองคนพร้อมกันระหว่าง Andrew กับ Laura

ตัวอย่าง 2 : การแสดงข้อมูลที่อยู่กันคนละไฟล์ แสดงให้เห็นพร้อมกันในหน้าจอเดียว โดยไม่ต้องเสียเวลาในการสลับไฟล์ไปมา ซึ่งจะทำให้สะดวกในการใช้งาน


ความประทับใจของผู้เข้าอบรม (ตัวอย่างเพียงบางส่วนเท่านั้น)

ปกติก็ใช้ excel บ่อย แต่พอมาเรียนหลักสูตรนี้แล้วทำให้รู้อะไรมากขึ้นอีกเยอะ ช่วยทำให้การทำให้รวดเร็วกว่าแบบเดิมที่เคยทำ ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ ชอบครับ ผู้สอนก็ใจดี อธิบายชัดเจนดี มีตัวอย่างให้ฝึกหัดทำ อาจารย์สอนดีมากเลยครับ

(UDOMSRI DEVELOP CO., LTD. – SENIOR OFFICER – WUTTICHAI JANSRINUAN)

อาจารย์สอนเป็นกันเอง ทำให้ไม่เครียดในการเรียน อาจารย์ใจดี อธิบายชัดเจนดีมาก เข้าใจง่าย มีหลายอย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าจะช่วยให้การใช้งานดีง่ายขึ้น ดีมากค่ะ ขอบคุณอาจารย์ผู้สอนค่ะ
(บ. ศรีสยาม อินเตอร์ จก. พนักงานบัญชี นฤนาถ สุวรรณชาติ)

หลักสูตรนี้ช่วยให้การทำงานสะดวกมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมที่เคยทำ ดีมากครับ อยากเรียนหลักสูตรอื่นอีก จะได้รู้ excel ให้มากขึ้น อาจารย์สอนดีมากครับ เข้าใจง่ายดี
(Narin Engineering Co., Ltd. – Manager – Sombat Vironthorn)

อาจารย์สอนเข้าใจง่ายดี เป็นกันเองมาก
(LIXIL (Thailand) PCL. – Demand planning Specialist – Pattama Tangprasert)

เป็นประโยชน์มาก กับการนำไปใช้ในการปฏบัติงาน
(บริษัท พระนครฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด – HR – วันทนีย์. พรมประเทศ)

มีการอธิบายที่จัดเจน และเข้าใจได้ง่าย
(บริษัท จอมธกล จำกัด – เจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน – นรินทร์ อำพันหอม)