การหายอด Sum ใน excel ขั้น Advanced

ปกติเวลาที่เราหายอดรวม เราก็จะใช้สูตร Sum เพื่อหายอดรวมที่ต้องการ แต่ถ้ามีการซ่อนข้อมูลในแนว row หรือในแนว column ที่มีการ Sum อยู่แล้วด้วยนั้น ยอดรวมก็จะยังได้ผลรวมเท่าเดิม ซึ่งเป็นยอดที่ผิด โดยถ้าจะให้ผลรวมที่ถูกนั้นจะต้องมาหายอดรวมใหม่ทุกครั้ง

วิธีการแก้ปัญหาในเรื่องนี้คือ ต้องใช้สูตร Subtotal(109,เลือกพื้นที่ที่ต้องการหายอดรวม) ซึ่งสามารถใช้สูตรนี้ได้แทนการใช้สูตร Sum ที่เราเคยใช้กันได้เลย เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการซ่อน row หรือ column ยอดรวมก็จะแสดงเฉพาะข้อมูลที่ไม่มีการซ่อนเท่านั้น หรือถ้ามีการยกเลิก row หรือ column ที่ซ่อนไว้ ยอดรวมก็จะแสดงได้ถูกต้องด้วยเช่นกัน

ซึ่งนี่เป็นเทคนิคขั้น advance ในการใช้งาน excel ให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเสียเวลามาหายอดรวมกันบ่อยๆ ถ้ามีการซ่อน row หรือ column ส่วนถ้าต้องการทราบเทคนิคต่างๆ ใน excel ก็สามารถลงเรียนแบบ online ได้โดยคลิกที่ลิงค์นี้ในหลักสูตร Excel Advance Technique 1