วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้

 • เพื่อแก้ปัญหาการใช้งาน PivotTable ที่ข้อมูลอยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น ข้อมูลในรูปแบบของ Text File หรือ ข้อมูล Access ในรูปแบบของ Table หรือ SQL เป็นต้น

 • เพื่อนำข้อมูลของ Excel ที่เก็บแยกในแต่ละไฟล์ หรือ เก็บแยกในแต่ละชีต นำมาสร้าง PivotTable ได้โดยไม่ต้องใช้คำสั่ง Vlookup ให้ยุ่งยากและซับซ้อน

 • เพื่อเรียนรู้การทำ Consolidate PivotTable จากข้อมูลหลายที่

 • เพื่อเรียนรู้การดึงข้อมูลตามที่ต้องการจาก PivotTable ด้วยการใช้สูตร GetPivotData

 • เพื่อเรียนรู้การทำให้ PivotTable นั้นมีขนาดเล็กลงถ้าจำเป็นต้องส่งให้คนอื่นทางอีเมล์

 • เพื่อเรียนรู้การกรองข้อมูลต่างๆ ให้สะดวกรวดเร็วด้วยการใช้งาน Slicer ในรูปแบบพิเศษ เช่น ใช้ Slicer ในรูปแบบ Alphabet


รายละเอียดของหลักสูตรนี้

 • การใช้งาน PivotTable ในรูปแบบขั้น Advance ที่เหนือกว่าการใช้งาน PivotTable ในรูปแบบธรรมดาที่ทำกัน โดยเชื่อมต่อข้อมูลจากภายนอกในรูปแบบต่างๆ เช่น Excel File, Text File, Access File หรือ SQL เป็นต้น

 • การดึงข้อมูลคนละไฟล์หรือคนละชีต โดยไม่ต้องใช้ Vlookup ในการดึงข้อมูลให้ยุ่งยาก

 • การนำไฟล์ข้อมูลที่แยกกันอยู่คนละชีตในไฟล์เดียวกัน เช่น ไฟล์ที่แยกตามปีต่างๆ หรือแยกตามเดือนต่างๆ นั้น สามารถนำมาสร้างรายงานสรุป หรือ PivotTable ได้โดยไม่ต้องนำไฟล์ทั้งหมดก๊อปปี้มารวมกันอยู่ในชีตเดียวกัน ซึ่งจะทำให้ไม่สะดวกในการทำ PivotTable เพราะถ้ามีข้อมูลเพิ่มขึ้นหรือลดลงในแต่ละชีต ก็ต้องทำการปรับข้อมูลในฐานข้อมูลที่นำมารวมกันในชีตเดียวกันใหม่ทุกๆ ครั้ง  ซึ่งวิธีใหม่นี้จะง่ายกว่าในการทำ PivotTable โดยไม่ต้องทำการก๊อปปี้ข้อมูลเลย ก็สามารถนำข้อมูลต่างๆ นั้นมาสร้าง PivotTable ได้ในไฟล์เดียวกัน ซึ่งทำให้สามารถดูรายงานสรุปได้ง่ายยิ่งขึ้น

 • การนำไฟล์ฐานข้อมูลต่างๆ เช่น ระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับการขาย หรือระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับด้านบุคคล มาสร้างเป็นรายงานสรุป PivotTable ได้ด้วยโปรแกรม Excel โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมอื่น เช่น ใช้โปรแกรม Access หรือ โปรแกรมระบบใหญ่ มาสร้างเป็นรายงานสรุป ซึ่งจะยุ่งยากในการใช้งาน

 • การนำฐานข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น ในรูปแบบของ Text File หรือ ในรูปแบบของ Access หรือ ในรูปแบบของ SQL เป็นต้น ซึ่งมีจำนวนข้อมูลเป็นจำนวนมากก็สามารถในมาใช้สร้างเป็น PivotTable ได้

 • เทคนิคการแก้ปัญหา เมื่อ Refresh Data แล้ว ขนาดของ Column ที่ทำไว้ยังคงเหมือนเดิม

 • เทคนิคการแก้ปัญหา เมื่อ Refresh Data แล้ว Format ที่ทำไว้ยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไป

 • เทคนิคการกรองข้อมูลบางส่วนจากฐานข้อมูลภายนอกตามที่ต้องการ โดยไม่ต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดจากฐานข้อมูลภายนอกเพื่อจะนำมาสร้าง PivotTable ตามที่ต้องการได้

 • เทคนิคส่งรายงานสรุป หรือ PivotTable ไปให้คนอื่นทางอีเมล์โดยให้ไฟล์เล็กลง และไม่ให้แก้ไข PivotTable ที่เราได้สร้างไว้

 • เทคนิคการตั้งเวลา Update Data ตามที่ต้องการ

 • เทคนิคการเปิดไฟล์ใช้งาน PivotTable แล้วให้ข้อมูลถูก Update โดยอัตโนมัติ ก่อนเริ่มการใช้งาน

 • เทคนิคการสร้างข้อมูลขึ้นใหม่ตามที่ต้องการ โดยไม่ต้องไปสร้างคอลัมพ์เพิ่มที่ไฟล์ฐานข้อมูลที่เราใช้อยู่ ซึ่งจะทำให้สะดวกเป็นอย่างมากในการใช้งาน

 • เทคนิคการสร้าง Slicer เพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูลให้ง่ายยิ่งขึ้น โดยค้นหาตาม Alphabet ของต้วอักษรจาก A-Z เพื่อง่ายต่อการค้นหาข้อมูลให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

 • เทคนิคการค้นหาข้อมูลใน Slicer ตามวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ ซึ่งข้อมูลนั้นเป็นแบบวันที่ทั่วไป

 • เทคนิคการสร้าง Slicer ในชาร์ตเพื่อให้สะดวกในการแสดงข้อมูลในชาร์ต

 • เทคนิคการใช้ในสูตรที่อยู่ภายนอก PivotTable โดยใช้ร่วมกันกับข้อมูลใน PivotTable แต่ไม่แสดง GetPivotData ซึ่งจะแสดงเป็นแบบเซลธรรมดาทั่วไป

 • เทคนิคการใช้ GetPivotData เพื่อหาข้อมูลที่ต้องการใน PivotTable

 • เทคนิคการให้เครื่อง Highlight ข้อมูลของตัวเลขโดยอัตโนมัติ เมื่อเลือกข้อมูลตามที่ต้องการเพื่อสะดวกในการดูข้อมูลโดยไม่ต้องใช้การ Filter จากใน PivotTable


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

 • เนื้อหาของหลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างรายงานสรุป หรือ PivotTable จากข้อมูลที่แยกกันอยู่ หรือ ไฟล์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ หรือ ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคในขั้น Advance เพื่อใช้ในการสร้าง PivotTable ซึ่งจะปลดล็อคข้อจำกัดหลายๆ อย่างที่เคยติดปัญหากัน เช่น ข้อมูลนั้นอยู่แยกกัน หรือ ไฟล์มีขนาดใหญ่ หรือ Slicer ที่มีข้อจำกัด เป็นต้น

 • สำหรับผู้ที่เคยสร้างรายงานสรุปด้วย PivotTable มาก่อน แต่ไม่มาก หรือ ผู้ที่มีข้อมูลที่แยกกันอยู่และจำเป็นที่ต้องนำข้อมูลเหล่านั้นมาสร้าง Consolidate PivotTable เพื่อให้ง่ายในการดูสรุปข้อมูล

 • ผู้ที่ไม่ได้เรียนหลักสูตร Excel PivotTable มาก่อนก็สามารถเรียนหลักสูตรนี้ได้ เพียงแต่จะไม่ทราบรายละเอียดของการสร้าง PivotTable ในรูปแบบต่างๆ อย่างละเอียด ซึ่งถ้าต้องการเรียนรู้ PivotTable อย่างละเอียด แนะนำให้เรียน Excel PivotTable

 • หรือจะเรียนพร้อมกัน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร Excel PivotTable และ หลักสูตร Excel Advance PivotTable เพื่อจะช่วยทำให้มีทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญในการสร้างรายงานสรุปให้เพิ่มมากขึ้น และสะดวกในการสร้างรายงานสรุปในด้านต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วในการทำงานเพิ่มมากยิ่งขึ้น


ตัวอย่าง

ตัวอย่าง 1 : การสร้างรายงานสรุป หรือ PivotTable จากข้อมูลที่แยกเก็บแต่ละชีต หรือ แต่ละไฟล์ ซึ่งข้อมูลจะเก็บเป็นรายวันเท่านั้น ซึ่งสามารถสรุปเป็นรายปีและรายไตรมาสได้ เป็นต้น

PivotTable

ตัวอย่าง 2 : การสร้างรายงานสรุป หรือ PivotTable ที่นำข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล เช่น ระบบขาย ที่ต้องนำข้อมูลมาใช้ร่วมกัน โดยไม่ต้องใช้ Vlookup ให้ยุ่งยาก เป็นต้น

PivotTable

ตัวอย่าง 3 : การสร้าง Slicer แบบพิเศษ เพื่อค้นหาข้อมูลตาม Alphabet ของตัวอักษรแรกของ Product ซึ่งโดยทั่วไป Slicer จะไม่มี เป็นต้น

ตัวอย่าง 4 : การสร้าง Slicer แบบพิเศษ เพื่อค้นหาข้อมูล Start Date ตามวัน Mon – Sun ซึ่งปกติ Slicer จะไม่มี เป็นต้น

ตัวอย่าง 5 : การเลือกข้อมูลที่ต้องการที่ด้านบน จากนั้นเครื่องจะ Highlight ตัวเลขให้โดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องเสียเวลาหาตัวเลข หรือใช้ Filter จากใน PivotTable เป็นต้น


ความประทับใจของผู้เข้าอบรม

ดีมากค่ะ
(บริษัท​ ซีอาร์ซี​ไท​วัสดุ​ จำ​กัด​DM หนึ่งฤทัย โปร่งจิตร)

ได้ความรู้เพิ่มขึ้นเยอะมากค่ะ
(บริษัท​ ซีอาร์ซี​ไท​วัสดุ​ จำ​กัด​DM จรียา ลิเซ็น)

สอนเข้าใจง่าย
(บริษัท​ ซีอาร์ซี​ไท​วัสดุ​ จำ​กัด​Staff เสาวลักษณ์ สุดงค์พล)

ดีมากค่ะ
(บริษัท​ ซีอาร์ซี​ไท​วัสดุ​ จำ​กัด​DM หนึ่งฤทัย โปร่งจิตร)

ได้ความรู้เกี่ยวกับ pivot เยอะมากขึ้น สามารถนำไปประบใช้กับการทำงานได้ดีมาก อ.สอนสนุก ได้รับความรู้จาก อ.เยอะมาก
(บริษัท​ ซีอาร์ซี​ไท​วัสดุ​ จำ​กัด​DM อภิญญา ผูกน้อย)

อาจารย์ใจเย็นในการสอนดีมากค่ะ
(บริษัท​ ซีอาร์ซี​ไท​วัสดุ​ จำ​กัด​Planogram division manager ทิฆัมพร เองตระกูล)

ดีมากค่ะ
(บริษัท​ ซีอาร์ซี​ไท​วัสดุ​ จำ​กัด​Staff วัชราภรณ์ คล้ายนคร)

อาจารย์อนเข้าใจง่าย เนื้อหาไม่แน่นเกินไป สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานได้จริง มีประโยชน์กับงานที่ทำได้มาก
(บริษัท​ ซีอาร์ซี​ไท​วัสดุ​ จำ​กัด​Supply chain mgr Tantima siruntavinati)

หลักสูตรมีประโยชน์มากตรงกับการใช้งานปัจจุบัน อาจารย์ผู้สอน สอนดีมาก เข้าใจง่าย ตอบคำถามละเอียดดีมากๆค่ะ
(บริษัท​ ซีอาร์ซี​ไท​วัสดุ​ จำ​กัด​ – GM บุปผา จูอำไพ)

ดีมากค่ะ
(บริษัท​ ซีอาร์ซี​ไท​วัสดุ​ จำ​กัด​Staff น.ส.นิรชา เพ็ญเลี้ยง)

เนื้อหาสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้ในระดับที่ดีมาก อาจารย์ผู้สอนใจเย็นและทวนซ้ำเสมอ พร้อมให้ความกระจ่างในข้อที่ติดขัดอีกด้วย
(บริษัท​ ซีอาร์ซี​ไท​วัสดุ​ จำ​กัด​Admin ศิรินภา)