สอนหรือเรียน excel powerpoint access basic intermediate advance

สอน excel เรียน excel – powerpoint – access (เบื้องต้น basic – ระดับกลาง intermediate – ขั้นสูง advance)


วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้

 • เพื่อต้องการเรียนรู้เทคนิคการใช้งาน Excel ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อจะทำให้การใช้งาน Excel สะดวก และรวดเร็วเพิ่มมากยิ่งขึ้น รวมถึงแก้ปัญหาบางอย่างที่เจออยู่
 • เพื่อเรียนรู้เทคนิคการหาผลรวมในแต่ละเดือนโดยแยกชีตละเดือน โดยไม่ต้องหาผลรวมกันบ่อยๆ ถ้ามีเดือนใหม่เกิดขึ้น
 • เพื่อเรียนรู้เทคนิคการดึงข้อมูลเดิมกลับมาได้ ถึงแม้จะมีการปิดไฟล์ Excel ไปแล้วก็ตาม

รายละเอียดของหลักสูตรนี้

 • เทคนิคการดูผลคำนวณตัวเลขเฉพาะในชีตที่กำลังใช้งานอยู่ โดยไม่ต้องเสียเวลารอถ้าไฟล์ที่ใช้งานมีขนาดใหญ่ ซึ่งปกติแล้วจะต้องเสียเวลารอนานมากกว่าจะได้เห็นผลการคำนวณของตัวเลขใหม่
 • เทคนิคการตรวจสอบตัวเลขที่ใช้งานอยู่นี้ว่ามาจากที่ใดหรือไม่ หรือตัวเลขที่ใช้งานอยู่นี้นี้มีผลไปที่ใดต่ออีก ซึ่งถ้าปกติจะไม่สามารถทราบได้เลย
 • เทคนิคการดูผลลัพธ์ที่อยู่ยังตำแหน่งอื่น โดยไม่ต้องเลื่อน Scrollbar แต่อย่างใด หรือ ดูผลลัพธ์ที่ชีตอื่น โดยไม่ต้องไปเลือกชีตนั้นมาดู ถ้ามีการแก้ไขข้อมูลอีกชีตหนึ่ง
 • เทคนิคการหาว่า Error ที่แสดงขึ้นมาในเซลนั้น เซลไหนที่ทำให้สูตรนั้นเกิด Error ขั้นได้ เพื่อจะได้ไปแก้ไขไม่ให้เกิด Error ขึ้นได้อีก
 • เทคนิคการแสดงข้อมูลว่าเป็นการใส่สูตรหรือไม่ โดยไม่ต้องคลิกที่เซลนั้นๆ เพื่อดูว่าเซลนั้นเป็นการใส่สูตรหรือไม่ หรือการเช็คสูตรที่ทำไว้นั้นให้ดูได้ง่ายขึ้น
 • เทคนิกการหาผลรวมในด้านแนวนอนที่มีเป็นจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
 • เทคนิคการหาผลในแต่ละกลุ่มข้อมูลที่มีเป็นจำนวนมากในวิธีการที่รวดเร็ว ซึ่งถ้าในวิธีปกติสูตร Sum ก็ไม่สามารถที่จะหาได้
 • เทคนิคการหาผลในด้านแนวนอนและแนวตั้งในเวลาพร้อมกัน โดยไม่ต้องเสียเวลาหาผลรวมที่ละด้าน
 • เทคนิคการใช้สูตร IF แบบซ้อนๆ กันหลายๆ ชั้นอย่างง่ายๆ โดยไม่ติดปัญหาในการใช้สูตรใดๆ ทั้งสิ้น
 • เทคนิกการทำให้ข้อมูลไม่ให้มีการแก้ไขข้อมูลได้ โดยไม่ต้องใช้คำสั่งในการป้องกันใดๆ ทั้งสิ้น
 • เทคนิคการ Copy สูตรไปยังตำแหน่งอื่นโดยไม่ต้องล๊อคเซลใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งปกติจะต้องล๊อคเซลเพื่อป้องกันการเป็นตำแหน่งของเซลได้เมื่อCopy ไปยังตำแหน่งอื่น
 • เทคนิคการหาผลรวมของแต่ละชีตซึ่งอาจจะแยกชีตเป็นแต่ละเดือนไว้ โดยหาผลรวมของเดือนไหนก็ได้ตามที่ต้องการ โดยไม่ต้องแก้ไขสูตรของผลรวมทุกๆ ครั้ง ซึ่งปกติจะต้องแก้ไขสูตรของผลรวมใหม่ทุกๆ ครั้ง
 • เทคนิคการไปยังชีตอื่นที่อยู่ไกลอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียเวลาเลื่อนชีตที่ละชีต
 • เทคนิคการเปิดไฟล์ใหม่แล้วให้แสดงเพียงชีตเดียวเท่านั้น
 • เทคนิคการไม่ให้คนอื่นรู้ว่าเรากำลังใช้งานไฟล์ที่กำลังใช้งานอยู่
 • เทคนิคการไม่ให้แสดงรายชื่อไฟล์ที่เคยใช้งาน
 • เทคนิคการลดขนาดของไฟล์ Excel ที่มีขนาดใหญ่ให้มีขนาดเล็กลงเกือบครึ่งหนึ่งของขนาดเดิม
 • เทคนิคการดึงข้อมูลเก่าที่เคยปิดไฟล์ Excel ไปแล้วให้กลับมาเหมือนเดิม ซึ่งปกติแล้วจะไม่สามารถทำได้
 • เทคนิคการป้อนข้อมูลในฐานข้อมูลอย่างรวดเร็ว รวมถึงการตรวจดูว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่เคยมีแล้วในฟิลด์นั้นๆ อย่างรวดเร็วและสามารถนำข้อมูลนั้นไปใช้กับที่อื่นๆ ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลา Copy ข้อมูล
 • เทคนิคการเลือกข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ตามที่ต้องการ โดยไม่ต้องเสียเวลาไประบายข้อมูลเอง
 • เทคนิคการหายอดรวมของแต่ละกลุ่มข้อมูลที่มีช่องว่างอยู่ภายในของแต่ละกลุ่มข้อมูล โดยวิธีการที่รวดเร็ว
 • เทคนิคการให้แสดงเฉพาะยอดรวมของแต่ละกลุ่มข้อมูลอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียเวลาทำการซ่อนข้อมูลที่ละกลุ่มข้อมูล
 • เทคนิคการ Copy เฉพาะยอดรวมของแต่ละกลุ่มข้อมูลไปยังชีตใหม่หรือ ไฟล์ใหม่อย่างรวดเร็ว
 • เทคนิคการเปลี่ยนสีที่ทำไว้ให้เป็นสีใหม่อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเปลี่ยนสีที่ละครั้ง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

 • เนื้อหาของหลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรู้เทคนิคในขั้นสูงในการใช้งาน Excel ซึ่งไม่จำเป็นต้องเรียน Excel Advance Technique 1 มาก่อน แต่ถ้าเรียนหลักสูตรแรกมาก่อนก็จะทำให้ได้ความรู้ในด้านเทคนิคมากยิ่งขึ้นเป็นอย่างมาก ซึ่งจะช่วยทำให้การทำงานใน Excel สะดวกและรวดเร็วขึ้นมากกว่าวิธีที่เคยมาทำแบบเดิมๆ

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง : การหาผลรวมองแต่ละกลุ่มข้อมูลอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียเวลาหายอดรวมที่ละกลุ่มข้อมูล

ตัวอย่าง : การแสดงเฉพาะผลรวมของแต่ละกลุ่มข้อมูลอย่างรวดเร็ว โดยไม่แสดงรายละเอียดต่างๆ ซึ่งไม่ต้องเสียเวลาซ่อนข้อมูลแต่ละรายการ

ตัวอย่าง : การลดขนาดของไฟล์ Excel ทีมีขนาดเล็กลงเป็นอย่างมาก