สอนหรือเรียน excel powerpoint access basic intermediate advance

สอน excel เรียน excel – powerpoint – access (เบื้องต้น basic – ระดับกลาง intermediate – ขั้นสูง advance)


วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้

 • เพื่อเรียนรู้การใช้งาน Excel ให้สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำงานให้เร็วยิ่งขึ้น ด้วยการใช้เทคนิคแบบใหม่ที่ทำให้สะดวกและรวดเร็ว
 • เพื่อเรียนรู้เทคนิคการป้องกันข้อมูลบางอย่างตามที่เราต้องการจะป้องกัน
 • เพื่อเรียนรู้เทคนิคการหายอดรวมในรูปแบบต่างๆ ที่การหายอดรวมแบบธรรมดาไม่สามารถทำได้ ซึ่งจะทำให้การทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องหายอดรวมกันบ่อยๆ

รายละเอียดของหลักสูตรนี้

 • เทคนิคการทำ Dropdown List โดยถ้ามีการเพิ่มข้อมูลในรายชื่อของข้อมูลนั้นแล้วก็จะทำให้รายชื่อใน Dropdown List เห็นรายชื่อเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ ซึ่งไม่ต้องทำการแก้ไข Dropdown List บ่อยๆ
 • เทคนิคการทำ Dropdown List 2 ระดับ เช่น เมื่อเลือกรายชื่อของกลุ่มข้อมูลหลักแล้ว รายชื่อใน Dropdown List ของกลุ่มข้อมูลในกลุ่มรองจะเปลี่ยนตามโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยให้สะดวกในการใช้งานใน Excel
 • เทคนิคการทำให้ลำดับที่ของข้อมูลโดยให้เรียงจาก 1,2,3,… เหมือนเดิมทุกครั้ง ไม่ว่าจะทำการ Sort ข้อมูลในฟิลด์ใดๆ ก็ตาม ซึ่งปกติเมื่อทำการ Sort ข้อมูลในฟิลด์ใดก็ตาม ก็จะมีผลทำให้ลำดับที่ถูกจัดใหม่ซึ่งจะไม่เรียง 1,2,3,… เหมือนแบบเดิม ซึ่งต้องมาแก้ไขลำดับที่กันใหม่ทุกๆ ครั้ง
 • เทคนิคการหาตัวเลขในตาราง เช่น ต้องการหา Bonus ของพนักงานว่าจะได้เท่าไหร่จากตารางข้อมูล ซึ่งจะขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ทำงานและแผนกที่ทำงาน เป็นต้น
 • เทคนิคการ Copy ข้อมูลจากแนวตั้งให้เป็นแนวนอน หรือจากแนวนอนให้เป็นแนวตั้ง โดยถ้าข้อมูลที่ต้นแบบมีการเปลี่ยนแปลงก็จะช่วยเปลี่ยนแปลงข้อมูลอีกที่หนึ่งให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งถ้าแบบเดิมจะต้องค่อยแก้ไขข้อมูลกันใหม่อีกทุกๆ ครั้ง
 • เทคนิคการสร้างชื่อฟิลด์โดยป้องกันไม่ให้แก้ไขชื่อฟิลด์ รวมทั้งแทรกหรือลบชื่อฟิลด์ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในการใช้สูตรอื่นเช่น เพื่อใช้ในการดึงข้อมูลจากชื่อฟิลด์นั้น หรือ ใช้ในการอ้างถึงชื่อฟิลด์นั้น
 • เทคนิคการหาจำนวนความถี่ของข้อมูลในแต่ละเดือนว่ามีจำนวนเท่าไหร่ หรือ ทุกไตรมาสมีจำนวนเท่าไหร่ หรือ ทุกปีมีจำนวนเท่าไหร่ โดยไม่ต้องเสียเวลาใช้หลายๆ ขั้นตอนเพื่อหาข้อมูลนั้นๆ หรือ หาในช่วงเวลาที่ต้องการทราบว่าในช่วงเวลาต่างๆ นั้นมีจำนวนเท่าไหร่
 • เทคนิคการหาลำดับที่ของข้อมูลว่าอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่จากข้อมูลทั้งหมด เช่น หาหมายเลขของพนักงานคนที่ต้องการว่าอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ หรือ การใส่ลำดับที่ที่ต้องการ แล้วให้ Excel แสดงข้อมูลที่ต้องการออกมาโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องเสียเวลาหาด้วยตัวเอง
 • เทคนิคการดึงข้อมูลในหลาย Column ทีเดียวโดยใช้ Vlookup แต่ไม่ต้องเสียเวลาแก้หมายเลขของ Column ใน Vlookup เลย ซึ่งถ้าวิธีเดิมจะใช้เวลามากในการใช้สูตร ถ้าต้องแสดงข้อมูลต่างๆ ในหลายๆ ฟิลด์
 • เทคนิคการเพิ่ม หรือลบบรรทัดว่างในฐานข้อมูลอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องใช้คำสั่ง Shortcut
 • เทคนิคการเพิ่มช่องว่างในข้อมูล รวมถึงการลบช่องว่างออกจากในข้อมูลอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องใช้คำสั่ง Shortcut
 • เทคนิคการดึงรายชื่อที่ทำด้วย Name โดยรายชื่อนั้นมีช่องว่างอยู่ภายใน ซึ่งปกติจะไม่สามารถดึงรายชื่อของ Name นั้นได้
 • เทคนิคการหายอดรวมของข้อมูลโดยจะไม่รวมข้อมูลที่ทำการซ่อน หรือ Hide ไว้ภายใน Excel ซึ่งให้รวมเฉพาะข้อมูลที่ไม่ถูกซ่อนไว้เท่านั้น
 • เทคนิคการหายอดรวมโดยที่ข้อมูลภายในที่จะหาผลรวมนั้นมี Error อยู่ก็สามารถหายอดรวมได้ โดยไม่ต้องแก้ไขสูตรที่สร้างไว้แต่อย่างใด ซึ่งวิธีปกติจะหายอดรวมไม่ได้เลย
 • เทคนิคการไม่ให้แสดงสูตรที่บน Formula bar โดยข้อมูลก็ยังสามารถคีย์ได้อย่างปกติเหมือนเดิม
 • เทคนิคการป้องกันไม่ให้ Copy ข้อมูลไปยังชีตอื่น หรือไฟล์อื่นได้ ซึ่งจะให้ดูข้อมูลได้อย่างเดียว
 • เทคนิคการไม่ให้คีย์ข้อมูลซ้ำจากที่เคยมีแล้วในฐานข้อมูล
 • เทคนิคการย้าย Row หรือ Column อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้คำสั่ง Shortcut
 • เทคนิคการหายอดรวมโดยมีหลายๆ เงื่อนไขตามที่ต้องการ และให้ Excel ระบายบรรทัดของข้อมูลตามเงื่อนไขที่ต้องการนั้นให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยให้สะดวกรวดเร็วในการหาข้อมูลในฐานข้อมูล

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

 • เนื้อหาของหลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรู้เทคนิคในขั้นสูงในการใช้งาน Excel จากวิธีที่เคยทำแบบธรรมดาและมีปัญหาในการใช้งาน ซึ่งจะทำให้การทำงานใน Excel สะดวกและรวดเร็วขึ้นมากกว่าวิธีที่เคยทำแบบเดิมๆ

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง : การหาผลรวมโดยภายในของข้อมูลมี Error อยู่

ตัวอย่าง : การหาผลรวมโดยะรวมเฉพาะข้อมูลที่ไม่ถูกซ่อนเท่านั้น