วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้

  • เพื่อเรียนรู้การสร้างชาร์ต โดยไม่ต้องเสียเวลามาแก้ไขพื้นที่หรือมาระบายพื้นที่ในการสร้างชาร์ตบ่อยๆ เพียงแค่ใช้เครื่องมือช่วยในการเลือกข้อมูลได้อย่างสะดวกและง่ายดายในการใช้ชาร์ตเพิ่มมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรนี้

  • หลักสูตรนี้จะสอนเกี่ยวกับการสร้าง Chart ให้มีความสัมพันธ์กับข้อมูลที่นำมาใช้สร้าง Chart อยู่ตลอดเวลา เช่น ถ้าข้อมูลมีเพิ่มมากขึ้นหรือลดลงที่ Chart นั้นก็จะทำการ Plot ข้อมูลเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามไปด้วย ตามข้อมูลที่มีโดยไม่ต้องไปแก้ไขข้อมูลที่ Chart อีก โดยจะเป็นในรูปแบบของ Dynamic ซึ่งจะสะดวกมากในการใช้งาน Chart ซึ่งโดยปกติแล้วจะต้องเสียเวลามาปรับแต่งแก้ไขข้อมูลของ Chart ใหม่ด้วยมือทุกครั้ง เพื่อให้ Chart ทำการ Plot ข้อมูลใหม่ที่เพิ่มมากขึ้นหรือลดลงเองด้วยมือ
  • สามารถเลือกวันที่เริ่มต้นตามที่ต้องการได้และจะต้องการให้แสดงข้อมูลไปอีกกี่วันก็ได้ โดยไม่ต้องเสียเวลามาระบายพื้นที่ของข้อมูลเพื่อปรับชาร์ต
  • สามารถเลือกวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดตามที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย ซึ่งชาร์ตก็จะสร้างข้อมูลตามที่ได้เลือกไว้โดยไม่ต้องไประบายที่ข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งจะทำให้การใช้งานนั้นง่ายมากๆ
  • สามารถเลือกข้อมูลตามช่วงของวันที่ หรือ เดือน ที่ต้องการได้ด้วยการใช้ Dropdown List ซึ่ง Chart ก็จะทำการ Plot ข้อมูลใหม่ให้อัตโนมัติ ตามช่วงข้อมูลที่ได้ทำการเลือกไว้
  • สามารถให้ Chart อันไหนแสดงหรือไม่แสดงได้ด้วยการคลิกที่ปุ่มของ Check Box เพียงเท่านั้น Chart ก็จะแสดงหรือไม่แสดงตามที่ได้เลือกไว้ในแบบ Automatic และยังมีอีกหลายๆ ตัวอย่างที่จะทำให้ได้ไอเดียที่จะสามารถนำไปประยุกต์กับ Chart ที่ใช้อยู่ได้อย่างดียิ่งขึ้น
  • สามารถเลือกชาร์ตที่มีหลายๆ แบบจากชีตหนึ่ง มาแสดงเพียงชาร์ตเดียวได้ในอีกชีตหนึ่ง โดยไม่ต้องเสียเวลาก๊อปปี๊ชาร์ตเพื่อมาแสดง ทำแค่เพียงเลือกปุ่ม option ตามรูปแบบชาร์ตที่ได้สร้างไว้ โดยชาร์ตจะมาแสดงให้เองโดยอัตโนมัติ ซึ่งทำให้การใช้งานนั้นง่ายมากๆ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

  • เนื้อหาของหลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องสร้าง Chart ซึ่งจะช่วยให้การใช้งาน Chart เป็นเรื่องที่ง่ายมากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องเสียเวลามาแก้ไขข้อมูลใน Chart บ่อยๆ

ตัวอย่าง – ให้คลิกที่ชาร์ต (เพียงบางส่วนเท่านั้น)

ตัวอย่าง 1 : แค่เลื่อนแถบ Scroll Bar เพื่อดูข้อมูลเดือนอื่นตามที่ต้องการเท่านั้น ข้อมูลเดือนที่ต้องการก็จะแสดงโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องเสียเวลาไประบายที่ข้อมูลใหม่ทุกครั้ง


ตัวอย่าง 2 : แค่เลือกชื่อเดือน เพื่อดูข้อมูลเดือนอื่นตามที่ต้องการเท่านั้น ข้อมูลเดือนที่ต้องการก็จะแสดงโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องเสียเวลาไประบายที่ข้อมูลใหม่ทุกครั้ง


ตัวอย่าง 3 : แค่เลือกวันที่ตามที่ต้องการเท่านั้น ในชาร์ตก็จะเปลี่ยนแปลงให้โดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องเสียเวลาไประบายเลือกที่ข้อมูลทุกครั้ง


ตัวอย่าง 4 : แค่เลือก Product ตามที่ต้องการให้แสดงเท่านั้น ทำให้การใช้งานชาร์ตสะดวกง่ายมากยิ่งขึ้น


ตัวอย่าง 5 : แค่เลือกประเภทของชาร์ตตามที่ต้องการเท่านั้น โดยไม่ต้องทำการก๊อปปี้ชาร์ตใหม่ทุกครั้ง อีกทั้งข้อมูลยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วย


ความประทับใจของผู้เข้าอบรม (ตัวอย่างเพียงบางส่วนเท่านั้น)

อาจารย์อธิบายชัดเจนดีมากในการสอน ทำให้รู้ว่า excel ทำอะไรได้เยอะมาก ช่วยให้การใช้งานได้สะดวกรวดเร็วมาก ไม่ต้องเสียเวลาแบบเดิมๆ ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ

(JUPITER ACCOUNTING CO., LTD. – SENIER MANAGER – WILAIWAN SANGMANEE)

ชอบมากเลยค่ะในหลักสูตรนี้ ช่วยให้การใช้งานกับชาร์ตได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว กว่าที่เคยทำมาก ต้องขอขอบคุณอาจารย์ผู้สอนที่ช่วยเพิ่มความรู้ในการใช้งาน Excel ให้มากขึ้น
(บ.แม็คแคน จก. ผู้จัดการ คุณสายใจ มั่นคง)

อ.สอนได้ดีมีการอธิบายเป็นขั้นตอน และ ลำดับการสอนได้ดี ให้ค่อยๆเข้าใจเป็นลำดับๆไป
(Aisin Asia Pacific Co.,Ltd. – QA ENGINEER – Sakgrit Sujeerakulkai)

หลักสูตรดี สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้
(Aisin Asia Pacific Co.,Ltd. – ENGINEER – พรพิมล เพชรทวี)

หลักสูตรดี เข้าใจง่าย อาจารย์สอนดี
(Aisin Asia Pacific Co.,Ltd. – Officer – นายพยัคฆ์. สมเพชร)

เนื้อหามีความเหมาะสม ผู้สอนเอาใจใส่ดี
(Aisin Asia Pacific Co.,Ltd. – ENGINEER – นายเสาเอก น้อยปรีชา)