หลักสูตร Excel (แต่ละรายการเรียน 1 วัน)

หลักสูตร Excel (แต่ละรายการเรียน 1 วัน)

หลักสูตรที่เปิดสอนของโปรแกรม Excel ได้แก่
1. Excel Basic
2. Excel Intermediate
3. Excel Function
4. Excel Advance Function
5. Excel Advance Technique 1
6. Excel Advance Technique 2
7. Excel Inside Database
8. Excel PivotTable
9. Excel Advance PivotTable
10. Excel Conditional Format
11. Excel Auto Chart
12. Excel Dashboard

Read More

หลักสูตร PowerPoint (แต่ละรายการเรียน 1 วัน)

หลักสูตร PowerPoint (แต่ละรายการเรียน 1 วัน)

หลักสูตรที่เปิดสอนของโปรแกรม PowerPoint ได้แก่
1. PowerPoint Basic
2. PowerPoint Intermediate
3. PowerPoint Advance

Read More

หลักสูตร Access (แต่ละรายการเรียน 2 วัน)

หลักสูตร Access (แต่ละรายการเรียน 2 วัน)

หลักสูตรที่เปิดสอนของโปรแกรม Access ได้แก่
1. Access Basic
2. Access Intermediate - Advance

Read More

สอน Excel เรียน Excel PowerPoint Access เบื้องต้น กลาง ขั้นสูง

สอน Excel เรียน Excel PowerPoint Access เบื้องต้น กลาง ขั้นสูง สอน excel เป็นกลุ่มนอกสถานที่แบบ in-house ตั้งแต่ เบื้องต้น basic – ระดับกลาง intermediate – ขั้นสูง advance รวมถึง PivotTable,Chart,Database,Technique,Function ต่างๆ

 

Training Microsoft Excel – PowerPoint – Access

ExcelAdvance.com

รับจัดฝึกอบรม หรือ รับสอน เพื่อเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Excel – PowerPoint – Access ตั้งแต่ ระดับผู้เริ่มต้นใช้งาน หรือ ระดับเบื้องต้น (Basic) ระดับกลาง (Intermediate) และขั้นสูง (Advance) ให้กับองค์กร หน่วยงาน และบริษัทต่างๆ นอกสถานที่หรือสถานที่ทำงานของลูกค้า ที่เรียกว่า สอนแบบ In-house ในลักษณะเป็นกลุ่ม เพื่อช่วยในการเสริมทักษะการใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ให้กับพนักงานให้มีความรู้และความชำนาญเพิ่มมากยิ่งขึ้น สะดวกรวดเร็วขึ้น และประหยัดเวลาในการทำงานได้มากยิ่งขึ้น