ใน Excel ถ้ามีหลายๆ ชีตหรือหลายๆ ไฟล์ ที่ต้องใช้งานที่เกี่ยวข้องกัน จะทำอย่างไรดี?

ปัญหาที่คนใช้ Excel ส่วนใหญ่เจอก็คือ เมื่อมีการใช้ไฟล์ Excel ที่มีหลายชีตหรือหลายไฟล์ที่ต้องการดึงข้อมูลให้มาแสดงผลร่วมกัน ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงการใช้ Vlookup ซึ่งเป็นสูตรที่นิยมใช้กันมาก แต่ถ้ามีหลายๆ ชีตหรือหลายๆ ไฟล์ก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกในการที่จะทำโดยใช้ Vlookup ได้

มีวิธีหนึ่งในการแก้ปัญหาในเรื่องแบบนี้ก็คือ การไปใช้ Access แทน ซึ่งจะเป็นการสะดวกกว่ามาก ง่ายกว่าการที่จะต้องมาสร้างสูตร Vlookup ที่เป็นจำนวนมาก การใช้ Access แทน Excel นี้จะช่วยให้ไม่ต้องเปิดหลายๆ ไฟล์ที่ต้องใช้งานร่วมกัน สามารถดึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วตามที่ต้องการ อีกทั้งยังสามารถส่งผลลัพธ์ออกไปเป็นไฟล์ Excel ก็ได้อีกด้วย หรือดึงข้อมูลจากไฟล์ Excel โดยไม่ต้องแปลงมาเป็น Access ก็ยังได้

ถ้าสนใจวิธีการแบบนี้ ทางเราก็มีสอนครับ