ส่งต่อให้เพื่อน...Email this to someoneShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0
สอนหรือเรียน excel powerpoint access basic intermediate advance

สอน excel เรียน excel – powerpoint – access (เบื้องต้น basic – ระดับกลาง intermediate – ขั้นสูง advance)


วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้

 • เพื่อให้ได้เรียนรู้สูตรต่างๆ ของการใช้งาน Excel เพื่อให้ทำงานได้สะดวก รวดเร็ว ยิ่งขึ้น
 • เพื่อเรียนรู้สูตรในกลุ่มต่างๆ ที่นิยมใช้กัน เช่น
  1. กลุ่ม Lookup & Reference Function
  2. กลุ่ม Date & Time Function
  3. กลุ่ม Math & Trick Function
  4. กลุ่ม Logical Function
  5. กลุ่ม Information Function
  6. กลุ่ม Text Function
 • เพื่อเรียนรู้การใช้สูตรต้องใช้อย่างไร และความเข้าใจในการใช้สูตรอย่างถูกต้องในแต่ละสูตร ไม่ใช่แบบจำกันมาหรือบอกต่อกันมา
 • เพื่อเรียนรู้การนำสูตรไปประยุกต์ใช้ซ้อนกันได้อย่างถูกต้อง และเข้าใจในการสร้างสูตรที่จะต้องใช้ซ้อนกันในบางครั้ง
 • เพื่อเรียนรู้สูตรในกลุ่มต่างๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอดในการทำงานได้อย่างดียิ่งขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรนี้

 • การสร้างสูตรถ้ามีการกำหนดเงื่อนไขขึ้นมา เช่น ถ้าข้อมูลใช่แบบที่ต้องการแล้วจะให้เป็นคำตอบแบบที่หนึ่ง หรือ ถ้าไม่ใช่อย่างที่ต้องการแล้วจะให้เป็นคำตอบเป็นแบบที่สอง
 • การลดการใช้สูตรที่มีหลายๆ เงื่อนไข เพื่อให้สูตรสั้นลง รวมถึงการทำความเข้าใจสูตรที่สร้างได้ง่ายขึ้น
 • การใช้สูตรที่จำเป็นต้องใช้ซ้อนกันเมื่อมีหลายๆ เงื่อนไข ในวิธีการที่ง่ายมากๆ ซึ่งจะซ้อนกันกี่ชั้นก็ได้ โดยจะไม่สับสนในการสร้างสูตร ใน Excel
 • การนับจำนวนข้อมูลใน Excel ในรูปแบบต่างๆ เช่น นับเฉพาะตัวเลข นับเฉพาะตัวหนังสือ หรือ นับเฉพาะเงื่อนไขที่ต้องการให้หา
 • การนับจำนวนของช่วงตัวเลขของข้อมูลเพื่อให้ได้จำนวนที่ต้องการให้ได้อย่างที่รวดเร็วใน Excel
 • การหายอดรวมของข้อมูล ตามเงื่อนไขที่เราต้องการในรูปแบบต่างๆใน Excel
 • การหายอดรวมของช่วงตัวเลขที่ต้องการ โดยไม่ต้องมารวมด้วยมือเองใน Excel
 • การปัดเศษจำนวนของทศนิยมในรูปแบบต่างๆ
 • การปัดจำนวนเต็มขึ้น ถ้ามีเศษทศนิยมไม่ว่าเท่าไหร่ก็ตาม
 • การทำให้ได้ตัวเลขใหม่ โดยให้หลักหน่วย หรือหลักสิบเป็นเลขศูนย์ทั้งหมดใน Excel
 • การทำให้หลักที่สองของเศษทศนิยมให้เป็นเลขศูนย์ทั้งหมดใน Excel
 • การทำให้หลักสิบของจำนวนเต็มลงท้ายด้วยเก้าสิบทั้งหมด
 • การต้องการตัวเลขเฉพาะจำนวนเต็มอย่างเดียว โดยไม่เอาเศษทศนิยม ซึ่งจะต้องได้เลขจำนวนเต็มเหมือนเดิม
 • การปัดเศษทศนิยมให้ได้เศษทศนิยมตามสกุลเงินของไทยเรา
 • การเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นตัวหนังสือภาษาไทย
 • การแยกข้อมูลของวันที่ ให้ได้เฉพาะตัวเลขของวันที่ หรือ เดือน หรือ ปี เพียงอย่างเดียวใน Excel
 • การรวมข้อมูลของตัวเลข วัน เดือน ปี ให้กลายเป็นวันที่ของ Excel ที่สามารถใช้งานได้
 • การหาระยะเวลาเป็น ปี เดือน วัน ตั้งแต่วันที่เริ่มจนถึงวันที่ปัจจุบัน
 • การหาวันที่ว่าเป็นวันใด ของวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์
 • การแยกจำนวนชั่วโมงและนาที ออกจากกัน เพื่อใช้ในการคำนวณ
 • การหาข้อมูลที่ Error และการแก้ไขไม่ให้แสดง Error โดยอัตโนมัติ
 • การให้หาข้อมูลของ วันที่ หรือตัวเลข ว่าอยู่ในรูปแบบของตัวเลข หรือ ตัวอักษร
 • การนับจำนวนข้อมูลของวันที่ โดยป้อนเฉพาะชื่อเดือนเท่านั้น
 • การป้อนเฉพาะรหัสของสินค้า โดยให้แสดงรายการอื่นๆ ออกมาให้ด้วย เช่น รายละเอียดของสินค้า หรือ ราคาสินค้า โดยไม่ต้องเสียเวลาไปคีย์เอง
 • การแก้ไขรหัสของสินค้า ถ้าไม่สามารถดึงข้อมูลได้ เพราะรูปแบบของข้อมูลไม่เหมือนกัน
 • การให้แสดงข้อมูลของเดือนที่ต้องการ ซึ่งเดือนต่างๆ ที่อยู่ในแนวนอน โดยให้แสดงข้อมูลของเดือนที่ต้องการออกมาทั้งหมด
 • ข้อมูลอยู่ในรูปแบบตาราง ต้องการดึงข้อมูลเฉพาะจุดที่ต้องการในตาราง
 • ข้อมูลมีช่องว่างด้านหน้าของตัวหนังสือในหลายๆ บรรทัดโดยต้องการจะลบออก ในวิธีที่รวดเร็ว โดยไม่ต้องมาลบออกเองด้วยมือซึ่งใช้เวลานาน
 • ข้อมูลเป็นตัวอักษรตัวเล็กหมด แต่ต้องการทำให้เป็นตัวใหญ่หมด หรือ จะให้เป็นตัวใหญ่เฉพาะตัวแรกเท่านั้น
 • ข้อมูลอยู่ในช่องเดียวกัน ต้องการจะแยกออกมาให้เป็นคนละช่อง
 • ข้อมูลอยู่คนละช่อง ต้องการให้มาอยู่ในช่องเดียวกัน โดยไม่ต้องเสียเวลามาป้อนใหม่
 • นับจำนวนตัวอักษรทั้งหมดว่ามีกี่ตัวอักษร เพื่อใช้ในการคำนวณ
 • ค้นหาตัวอักษรที่ต้องการ ว่าอยู่ในตำแหน่งที่เท่าไหร่ เพื่อใช้ในการคำนวณ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้สูตร หรือ Function ของ Excel ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยจะช่วยทำให้ผู้เรียนสามารถนำสูตรไปใช้กับงานที่ทำอยู่ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การใช้งานใน Excel มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(ถ้าพนักงานของบริษัทท่านไม่แน่ใจว่าควรจะเรียนในหลักสูตรใด ทางบริษัทเรามีการทดสอบวัดความรู้ของพนักงานก่อน เพื่อที่จะได้วัดความรู้ของพนักงานว่าควรที่จะเรียนในหลักสูตรนั้นหรือไม่)


ตัวอย่าง

ตัวอย่าง 1 : การใช้สูตรที่ต้องการให้ Bonus กับพนักงาน ตามยอด Amount ที่พนักงานขายได้

ตัวอย่าง 2 : การลบช่องว่างของข้อมูลออก ซึ่งใช้สูตรเป็นตัวจัดการ โดยไม่ต้องเสียเวลาลบช่องว่างออกที่ละรายการ


ความประทับใจของผู้เข้าอบรม (ตัวอย่างเพียงบางส่วนเท่านั้น)

อาจารย์ผู้สอนเป็นกันเอง เอาใจใส่ลูกศิษย์ดีมาก ให้ความชัดเจนกับทุกคำถามที่สงสัย ไม่นึกมาก่อนเลยว่า Function ใน Excel จะช่วยให้การทำงานใน Excel รวดเร็วขึ้นมาก รู้อย่างนี้น่าจะเรียนตั้งแต่แรกเพราะเสียเวลาในการทำงานเป็นอย่างมาก หลักสูตรนี้มีประโยชน์มากจริงๆ ต้องขอขอบคุณอาจารย์ผู้สอนที่ถ่ายทอดความรู้ให้ครับ

(CHAMPACA.CO.,LTD. – SENIOR OFFICER – WARIN THUMMAPATRATCHATA)

ได้เรียนรู้สูตรเพิ่มมากขึ้น ทำให้ช่วยให้การทำงาน Excel ได้รวดเร็ว ดีมากเลยครับ สามารถนำไปใช้ร่วมกับสูตรอื่นๆ ได้อีกมาก
(บ. เฮ็นซูกิ (ไทยแลนด์) จก. ผู้จัดการ วิวัฒน์ มณีชัยศร)

ชอบมากค่ะหลักสูตรนี้ ช่วยทำให้การใช้งานดีขึ้นกว่าเดิมมากเลย เมื่อก่อนไม่รู้สูตรที่ใช้งาน ทำให้เสียเวลาในการทำงานมากเลย ขอบคุณค่ะ
(บ. อีโกลเบอร์ไรด์ จก. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี วรรณี ประสานมิตร)

การอบรมในครั้งนี้ดีมากได้ความรู้เพิ่มขึ้นมาก และอาจารย์สอนและให้ข้อมูลได้ละเอียดและเข้าใจง่าย
(บริษัท พระนครฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด – เจ้าหน้าที่ประเมินราคา – กัณฐิกา มมประโคน)