สอนหรือเรียน excel – powerpoint – access (เบื้องต้น basic – ระดับกลาง intermediate – ขั้นสูง advance)

สอน excel เรียน excel – powerpoint – access (เบื้องต้น basic – ระดับกลาง intermediate – ขั้นสูง advance)


รายละเอียดของหลักสูตรนี้

 • การหลักสูตรนี้จะสอนเกี่ยวกับการใช้งาน PowerPoint สำหรับผู้ที่เริ่มใช้งาน PowerPoint หรือ ผู้ที่ต้องการเรียนรู้พื้นฐานการจะสร้างงาน Presentation ว่าจะสร้าง Slide อย่างไร? ใน PowerPoint
 • การสร้าง Slide ใหม่
 • การแก้ไข Slide ต่างๆ ว่าต้องแก้อย่างไร?
 • การสร้างข้อมูลใน Slide ใหม่ตามที่ต้องการ
 • การสร้าง Slide ใหม่จากรูปแบบที่เครื่องมีให้
 • การจัดการรูปแบบของตัวหนังสือในลักษณะต่างๆ
 • การค้นหารูปภาพในรูปแบบต่างๆ ด้วยโปรแกรม PowerPoint เพื่อใช้ประกอบข้อมูลใน Slide
 • การใส่รูปภาพใน Slide จะต้องทำอย่างไร?
 • การแก้ไข หรือ การปรับขนาดรูปภาพที่นำเข้ามาใช้งานใน Slide ของ PowerPoint
 • การปรับเปลี่ยนรูปแบบของรูปภาพให้มีลักษณะต่างๆ ให้สวยงามมากยิ่งขึ้นการตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกในรูปภาพที่นำเข้ามาใช้งานใน Slid
 • การใส่รูปภาพที่พื้น Slide ใน PowerPoint
 • การ Format ข้อมูลใน Slide เพื่อให้ดูสวยงาม
 • การให้แสดงวันที่ และ เลขหน้าของ Slide รวมถึง Footer ใน Slide
 • การเพิ่ม Animation ให้กับพื้น Slide เมื่อเปลี่ยน Slide
 • การซ่อน Slide เพื่อไม่ต้องแสดงในขณะที่ทำการฉาย Slide
 • การพิมพ์ Slide ในลักษณะรูปแบบต่างๆ
 • การตั้งค่าการพิมพ์ Slide ในรูปแบบที่ต้องการ
 • การให้พิมพ์ Header และ Footer

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

เนื้อหาของหลักสูตรนี้ จะช่วยให้คนที่ใช้ PowerPoint สามารถสร้าง Slide เพื่อนำไปใช้ในการ Present ให้ผู้อื่นได้รับรู้ข้อมูลได้ โดยการใช้วิธีการต่างๆ ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้กับงานได้ดียิ่งขึ้น


ความประทับใจของผู้เข้าอบรม (ตัวอย่างเพียงบางส่วนเท่านั้น)

เคยใช้โปรแกรมนี้มาบ้าง แต่รู้ไม่มากเลยอยากเรียนให้รู้มากขึ้น เรียนคอรส์นี้แล้วไม่ผิดหวัง ทำให้ได้ความรู้อะไรใหม่ๆ เยอะขึ้นมาก ขอบคุณอาจารย์ผู้สอนครับ
(Macintoch Supply Co., Ltd. – Accounting Office – Suthikieat Sonsri)

ใช้ powerpoint ไม่ค่อยเก่ง เมื่อได้เรียนแล้วได้ความรู้เพิ่มขึ้นมากเลย ดีมากค่ะ ได้รู้เทคนิคที่ไม่เคยรู้มาก่อน อาจารย์สอนดีมากค่ะ
(บ. ทองหล่อ เอ็นจิเนีย จก. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย ศิรินันท์ มีชัยวงศ์)