สอนหรือเรียน excel – powerpoint – access (เบื้องต้น basic – ระดับกลาง intermediate – ขั้นสูง advance)

สอน excel เรียน excel – powerpoint – access (เบื้องต้น basic – ระดับกลาง intermediate – ขั้นสูง advance)


รายละเอียดของหลักสูตรนี้

 • หลักสูตรนี้จะสอนเกี่ยวกับการใช้งาน PowerPoint สำหรับผู้ที่ใช้งาน PowerPoint มาเป็นแล้ว ซึ่งหลักสูตรนี้จะสอนวิธีการทำอย่างไรให้สร้าง Slide ได้รวดเร็วกว่าวิธีทั่วๆ ไปที่ได้ทำกัน ซึ่งจะทำให้ประหยัดเวลาในการสร้างไปได้อย่างมาก
 • การสร้าง Agenda อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียเวลาป้อนแต่ละหัวข้อลงใน Agenda
 • การสร้าง Slide อย่างรวดเร็วจาก Agenda
 • การซ่อนบาง Slide ที่ไม่ต้องการฉาย
 • การใส่ Comment ใน Slide
 • การพิมพ์ Comment
 • การใช้งาน Slide Master ในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยให้การสร้าง Slide ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
 • การแก้ไข Slide Master ในส่วนต่างๆ
 • การเพิ่ม หรือ ลด Slide Master
 • การสร้าง Header และ Footer
 • การใช้งานที่เกี่ยวกับ Themes เพื่อสะดวกในการสร้าง Slide ให้ได้อย่างรวดเร็ว
 • การใช้งานที่เกี่ยวกับ Template เพื่อนำมาใช้กับการสร้าง Slide
 • การแก้ไข Slide ให้รวดเร็วได้มากยิ่งขึ้นซึ่งจะช่วยลดเวลาในการแก้ไข Slide ไปได้อย่างมากกว่าวิธีเดิมๆ ที่ทำกัน
 • การสร้าง Organization Chart หรือ ผังขององค์กร ในวิธีที่สะดวกและรวดเร็ว
 • การแก้ไข Organization Chart เช่น การเพิ่ม การลด การย้าย ในวิธีที่รวดเร็ว
 • การ Format Organization Chart
 • การสร้าง Diagram ในรูปแบบต่างๆ
 • การแก้ไข Diagram ตามที่ต้องการ
 • การเปลี่ยนรูปแบบของ Diagram เป็นแบบอื่นโดยไม่ต้องสร้าง Diagram ใหม่ถ้าใช้ข้อมูลเดิม
 • การสร้าง Flowchart หรือ ขั้นตอนการทำงานต่างๆ ให้รวดเร็ว
 • การจัดระเบียบของการสร้าง Flowchart ให้สวยงามและรวดเร็ว
 • การปรับขนาดของ Flowchart ให้เล็กหรือใหญ่ โดยได้สัดส่วนที่สวยงามเหมือนเดิม
 • การไม่ให้แสดงข้อมูลบางส่วนโดยไม่ต้องลบข้อมูลที่ไม่ต้องการแสดงทิ้ง
 • การให้แสดงข้อมูลที่ซ่อนไว้
 • การเปลี่ยน Font ใหม่ทั้งไฟล์อย่างรวดเร็วตามที่ต้องการ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

เนื้อหาของหลักสูตรนี้ จะช่วยให้คนที่ใช้ PowerPoint ทำงานได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยการใช้วิธีการต่างๆ ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้กับงานได้ดียิ่งขึ้น


ตัวอย่าง

ตัวอย่าง 1 : ถ้าต้องการใส่รูปภาพให้กับสไลด์เพื่อทำเป็น background สามารถทำได้โดยการใส่รูปภาพเพียงทีเดียว ภาพจะแสดงในทุกสไลด์อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียเวลาทำการใส่รูปภาพทีละสไลด์ เหมือนแบบปกติที่ทำกัน ซึ่งจะทำให้สร้างสไลด์ได้อย่างรวดเร็วมาก

ตัวอย่าง 2 : การสร้างผังองค์กร หรือ Organization Chart ด้วย PowerPoint ใช้งานง่ายและสร้างได้รวดเร็ว


ความประทับใจของผู้เข้าอบรม (ตัวอย่างเพียงบางส่วนเท่านั้น)

ช่วยให้ประหยัดเวลาในการสร้าง powerpoint ได้ดีขึ้นมากเลยครับ เคยทำ powerpoint มาก่อนนึกว่าไม่มีอะไรมาก แต่เมื่อมาเรียนแล้วทำให้ได้รู้อะไรเยอะขึ้นมาก ชอบอาจารย์ผู้สอนที่สอนได้ดี เข้าใจง่าย มีวิธีการใหม่ๆ ที่ทำให้รู้ว่าทำแบบนี้ก็ได้ด้วย
(Tonglor Construction Co., Ltd. – Senior Manager – Pongsak Wannasorn)

อาจารย์สอนเข้าใจง่าย อธิบายเข้าใจง่าย ชัดเจนดี ใช้ powerpoint มาพอเป็น แต่เมื่อได้มาเรียนแล้วได้รู้วิธีการใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น ขอบคุณครับ
(Anusorn Marketing Co., Ltd. – Sale Manager – Pisanui Pongpat)