สอนหรือเรียน excel powerpoint access basic intermediate advance

สอน excel เรียน excel – powerpoint – access (เบื้องต้น basic – ระดับกลาง intermediate – ขั้นสูง advance)


วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้

 • เพื่อเรียนรู้การใช้งาน Conditional Formatting เพื่อสะดวกในการ Format ข้อมูลอย่างอัตโนมัติ
 • เพื่อเรียนรู้การสร้างเงื่อนไขที่จะใช้กับ Conditional Formatting ซึ่งจะปลดล๊อคข้อจำกัดของการใช้ Conditional Formatting ที่ทำไม่ได้
 • เพื่อเรียนรู้การแสดงข้อมูลในรูปแบบ Data Bar, Scale, Icon ในรูปแบบต่างๆ

รายละเอียดของหลักสูตรนี้

 • การสร้าง Conditional Formatting ในพื้นที่ที่ต้องการ
 • การค้นหาพื้นที่ที่ได้สร้าง Conditional Formatting ไว้
 • การแก้ไข Conditional Formatting ที่ได้สร้างไว้
 • การลบ Conditional Formatting ที่ได้สร้างไว้เพียงบางส่วน หรือ ลบทั้งหมด
 • การสร้างเงื่อนไข Conditional Formatting ขึ้นเองตามที่ต้องการ
 • ถ้ามีตารางข้อมูลมีตัวเลขเป็นจำนวนมาก แล้วต้องการให้โปรแกรมแสดงสีที่ตัวเลขที่ต้องการหาอาจจะเป็นตัวเลขที่มากกว่า หรือ น้อยกว่า หรือ เท่ากับตัวเลขที่ต้องการ ซึ่งโปรแกรมจะแสดงสีให้โดย Automatic โดยไม่ต้องไปหาตัวเลขในแต่ละที่แล้วมาเทสีเอง
 • การไม่แสดงตัวเลขในข้อมูล ถ้าตัวเลขนั้นมีค่าน้อยกว่าที่เราได้ตั้งไว้
 • การเช็คว่าข้อมูลมีการป้อนซ้ำหรือไม่นั้น โปรแกรมก็จะทำแสดงสีให้เห็นในทันทีที่มีการป้อนข้อมูลซ้ำจากข้อมูลเดิม
 • การปรับแต่ง Format ในรูปแบบต่างๆ ของ Data Bar , Scale , Icon ในรูปแบบต่างๆ ที่จะทำให้การดูข้อมูลได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
 • การตรวจดูว่าข้อมูลไหนที่มีซ้ำกันหรือไม่ซ้ำกันโดยให้ Format หรือ เทสีในตำแหน่งที่ต้องการดูในทันที
 • การจัดการเกี่ยวกับวันที่ เช่น เทสีในช่วงของวันที่ หรือสัปดาห์ หรือเฉพาะเสาร์อาทิตย์ที่ต้องการ โดยให้ Format หรือเทสีในตำแหน่งของวันที่ตามที่ต้องการจะดู เป็นต้น​

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

 • เนื้อหาของหลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนการ Format ข้อมูลด้วยมือให้เป็นแบบ Automatic ซึ่งจะช่วยทำให้การ Format ข้อมูลเป็นเรื่องง่าย สะดวกและรวดเร็ว ซึ่งหลักสุตรนี้จะช่วยให้คนที่ใช้ Excel ทำงานได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยการใช้ Conditional Formatting มาประยุกต์ใช้กับงานได้ดียิ่งขึ้น

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง 1 : เครื่องจะทำการใส่สีพื้นที่ข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ เช่น ถ้า Salary มากกว่า 5,000 ให้เทสีพื้นอัตโนมัติ

ตัวอย่าง 2 : เครื่องจะทำการใส่สีพื้นที่ข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ เช่น ตามช่วงวันที่ที่ต้องการ


ความประทับใจของผู้เข้าอบรม (ตัวอย่างเพียงบางส่วนเท่านั้น)

กติเคยใช้ Conditional Format มากบ้าง แต่ใช้แบบไม่มาก ไม่คิดว่าได้มาเรียนแล้วทำให้รู้ว่า Conditional Format ทำอะไรได้มากกว่าที่คิด ช่วยทำให้สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลาในการใช้งานกับข้อมูล ต้องขอบคุณอาจารย์ผู้สอนเป็นอย่างมากครับที่ช่วยถ่ายทอดความรู้ให้เพิ่มดีขึ้น อาจารย์สอนไม่เร็วเกินไป ทำให้ติดตามได้ทัน ชอบมากครับคิดว่าจะลงเรียนหลักสูตรอื่นอีก

(JUPITER ACCOUNTING CO., LTD. – MANAGER – SOMBAT RUNGRUANG)